La oss si at jeg tok makten over Norge i dag, og fikk med meg et ultra-liberalistisk anarkistisk teokrati som konge. La oss si Norge aksepterte min «metafysiske lov av kilde, kjærlighet og lys» som grunnlaget for humanisme. Partier og regjering ville blitt redusert til arbeiderforeninger, hyrt gjennom internett-demokrati, mens kirken (verdensreligionen) ble storting, hvor beviselige helgener velges gjennom internett-demokrati. Enhver sak ville vært debattert gjennom internett demokrati.

Befolkningen ville hatt leviterende biler, leviterende sykler og leviterende wearables. Hver familie ville fått ett par levitasjons-støvler samt en Royal Raymond Rife maskin gratis av regjeringen fra oljefondet. Det ville ikke vært mer lidelse, sykdom, sult eller fattigdom.

Jeg hadde bygget enorm økonomisk fremtid gjennom industriell revolusjon.

Jeg ville selvfølgelig fikse landet på sosialistiske måter. Enhver myndighetsform vil fungere med riktig ledelse og et etisk samlet publikum. Jeg ville skape et nytt sosialistisk Roma. Jeg ville ha reformert alle vitenskapens skoler og reformert all tro, alt grunnfestet på eterisk fysikk.

Jeg ville skrevet en ny nasjonal grunnlov basert på den tidligere beskrevne teokratiske modellen (skrevet i boken Kingdom of God) Veien til å oppnå denne revolusjon ville pågått som beskrevet i kapittelet ¨battleplan¨ i boken min «The battleplan against the NWO.

  • Jeg ville nasjonalisere media og sette det under min kontroll. Ikke mer hat eller frykt, ikke mer propaganda. Bare eterisk-vitenskapelig religion, naturdokumentarer om paradiset, folk som flyr med wearables i en evig harmoni med sannheten. Ett sirkus.
  • Jeg ville gjenopprette statskirken, men reformert den i tråd med bøkene mine.
  • Jeg ville bygget større sosial-sentre og hatt åpne forum basert på forumet i Roma. En scene på hvert torg, åpen hele dagen, for debatt og folkelig kultur.’
  • Jeg ville reformert vitenskapen, all kvakkademia, slik jeg har begynt med bøkene mine. All medisin, fysikk og biologi ville blitt omskrevet. Dette ville skape en verdensvid industriell revolusjon av ett verdensvidt opplyst brorskap; vitenskapens endelige helhet, perfeksjon. Dette ville eliminert lidelse, sykdom, fattigdom og sult.
  • Jeg ville anlagt en sak mot private banker, overført alle statens penger til en nasjonalbank og gitt regjeringen retten til å printe våre egne rentefrie penger, og dermed sette Rothschild gjengens gangstere ut av virksomhet i Norge.
  • Jeg ville blåse den norske kronen til himmels ved å bruke penger fra Norges oljefond til å bygge bærekraftig innlandsindustri, kraftverk, vitenskapelige anlegg, noe som ENKELT ville gjort kronen til den sterkeste valutta i verden.
  • Jeg ville opprettet en ny politiavdeling av anerkjente konspirasjonsteoretikere, som etterforsket Rockefellers bestikkelse av regjeringen og Norsk Folkehelse Institutt, tidligere politikere og hemmelige selskap, allianser med politistats interesser, samt skapt en ny Utøya-kommisjon.

Når nyheten kom på gatene om at terrorangrepene 9/11 og 22.07 var interne jobber, vil PST, Kripos, Norsk politi, frimurere, og Ordo Templi Orientis fengsles, sett på som utenlandske etterretningsinfiltratorer og forrædere betalt av Rothchilds bank-dynasti. Folket ville kastet av seg sine undertrykkere, og sluppet en fremskyndet ikke-bærekraftig global orden.

Folk vil ikke lenger se Syrias president, en som beskyttet kristne, som sin fiende, innvandrere vil ikke lenger bli sett på som våre krigsmål, men som potensielle allierte mot samme elefant, og den tidligere staten vil bli sett på som en vampyr-blekksprut, og dette vil forene mennesker av alle raser og religioner i all forutsigelig fremtid, for vi ville skrevet om det i norsk pensum.

Jeg ville opprettet «Universitetet for multi-dimensjonal fysikk», og dermed vitenskapelig sertifisere den ene sanne gjenstående religion gjennom eliminasjonsmetoden. Den beste måten for menneskelig oppstigning og beskyttelse. Spørsmålet er om du lar meg og min elskede Rothoff, min Jødiske forlovede, gjøre dette nødvendige fremskrittet, og om ikke annet; i en landsby med privatskole. Jeg bare advarer dere: Hun er bøs, sint og har en lang pisk.

Hvis dette dokumentet var av interesse, vennligst kontakt meg på tombenyeshua@gmail.com eller gjennom websidene mine. Vi er ikke Nazister.

Jeg elsker flerfoldig kultur, så sant det kan blomstre side om side, slik en skog er pluralistisk. Hvis alt er ensartet og påtvungent, er det kunstig og ikke lengre vakkert. Bevar menneskelig bio-mangfold samt menneskelig multikultur, ikke mono-kultur, men bærekraftige landsbyer, unike kulturer i symbiose med naturen i en verden uten grenser. Dette var min drøm fra jeg var 12 år gammel, den dag jeg gav opp politikkens vei. Jeg liker å kalle det «skaperens drøm».