Felleskap for Fremtiden!

Futuristic Fellowship! FFF

About deceased author Thomas

Skribent for FFF, Thomas Eidsaa.

Short om myself/kort om meg selv.

Thomas loves health, alternative medicine, nature, gardening, flowers, chickens, children and youth, photography, diving, hiking, collecting mushrooms, cooking, making sweets, delicacies, and has brewed and grown everything, according to himself. He has a Bachelor of Entrepreneurship, a lifelong interest in religion, attended a lousy Bible school (the best in the world), and has a lifelong interest in air-rifles and pyrotechnics, which he holds a certificate in, and claims is art. Thomas has never been in the military, hates terror and hates Norway, which he claims is a police state. Thomas is not a materialist nor an active politician, but a pacifist anarchistic Buddhist Christian following the path of spirit, the path of selfless ego and Buddhahood, which he (and the Bible) claims is true Christianity.

Thomas is a self-published author of over 10 different titles, is an exquisite chef, plays multiple instruments, has a great singing voice, and is a garage researcher on etheric translators, such as Orgonite and cloudbusters.

THOMAS died tragic in December 2020. We miss him deeply!

På Norsk: Thomas elsker helse, alternativ-medisin, naturen, hagearbeid, blomster, høner, barn og ungdom, fotografi, dykking, turgåing, sopp-sanking, matlaging, å lage godteri, delikatesser, og har brygget og dyrket alt, ifølge ham selv. Han har bachelor i entreprenørskap, en livslang interesse for religion, har gått på en elendig Bibelskole (den beste i verden), og har en livslang interesse for luftvåpen og pyroteknikk, noe han har ett sertifikat i, og påstår er kunst. Thomas har aldri vært i militæret, hater terror, og hater Norge, som han påstår er en politistat. Thomas er ikke en materialist eller en aktiv politiker, men en passifistisk anarkistisk buddhistisk Kristen og følger åndens sti av uselvisk ego og opplysning, noe han (og Bibelen) påstår er sann Kristendom.

Thomas er en selvutgitt forfatter av over 10 ulike titler, er en utsøkt kokk, spiller flere instrumenter, har god sangstemme, og er garasjeforsker på eteriske transformatorer, e.g Orgonitt og cloudbustere.

Thomas døde tragisk i desember 2020. Vi savner han dypt!

Hvorfor FFF?

Grunnen til at jeg valgte felleskap for fremtiden.com ovenfor revolusjons renessansen.com til tross for at det vil dreie seg om det samme jeg allerede har på den engelske revolutionrenaissance.com websiden min, er fordi jeg ønsker en større, mindre fraskrekkende appell. Det er lettere å takle samfunnets spørsmål; Islam og vanskelige temaer om fremtiden som religion, Gud, etnisitet, samfunn, teknologi og medisin, gjennom en deistisk fremtoning av kjærlighet, ironi, så man ikke blir stemplet som Islamofob eller Nazist. Ved å ikke ha ett ¨religionskritisk¨ blikk, men ett (drømmende!!!) fremtidsrettet blikk: Å forme fremtiden ved å adressere spennende og alvorlige saker… Unngå stigma med ett vennlig patriotisk budskap som imøtekommer alle og ikke stempler, men stiller spørsmål oppfulgt av sunn fornuft. Ideen bak bevegelsen er: Hva er fremtidsrettet?

.

%d bloggers like this: