Bilde og tekst av Thomas Eidsaa. Om bærekraftige selvstendige samfunn.

I reell kollaborasjon med de internasjonale bevegelsene Thomas Eidsaa’s www.felleskapforfremtiden.com , min forlovedes Rothoff scientific institute, Michael Tellinger’s Ubuntu-bevegelse i Sør Africa, og ikke minst Sasha Stone’s Humanitad, den fremste human-etiske organisasjon i verden, som holder verdensrekorden for å ha samlet flest Kongelige statsoverhoder. For mer av Thomas Eidsaa, gjør ett søk på Amazon, kjøp bøkene mine, eller besøk www.tensororgonite.com eller www.1stcenturyministries.com , proaktive filantropiske prosjekt, ett par av mine mange websider.

Ingen globalisme uten bærekraftige samfunn og felles human-etikk!

Jeg krever tre ting. 1 At de våkne skaper en New Earth Nation.com Ubuntu-landsby basert på kontribusjonisme med private skoler, en trojansk hest, ett palett for fremtiden, slik at korthusene til teknokratiet vil ramle, 2 en gruppe av Nicola Tesla og Wilhelm Reich forskere; for en reformasjon av alle felt av kvakkademia, (onlyresultscount.com) 3 Og dermed begynner en evig bærekreftig orden. Vi har teknologi, men vi ødelegger jorden, og sivilisasjonen er dømt til å feile. Derfor skriver jeg dette.

Det er ikke nødvendig å sløse ressurser og gå rundt grøten hvis vi har teknologien og ideologien for en bærekraftig fremtid. Se «den metafysiske lov av Thomas Eidsaa.»

Gjennom privatskole opplæring av messiaser begynner masseopplysning ved mediekampanjeeksponering av den 1 teknokratiske, 2 kulturelle og 3 økonomiske eliten, med fokus på den teknokratiske eliten, f.eks. alternativ multidimensjonell fysikk, null-punkt energi, og urtemedisin. Først burde vi avsløre kurene mot kreft, noe som alle relaterer seg til, som dermed former en politisk spydspiss.

Hvordan? Gå med den politiske strømmen som redder økologien, men uten kompromiss til falsk fysikk, falsk verdenshistorie, falsk astronomi og falsk medisin. Det er dette alternativ høyre aldri har forstått.

Alle kjenner noen som er døde av kreft.

Norge ville være et ideelt sted for en slik bevegelse, revolusjonen må skje i et vestlig, amerikanisert land for at det skal spre seg som ild i tørt gress.

Les boken min: “The people’s army’s revolution, the battleplan against the NWO.”

Ikke forbann mørket! De fleste konspirasjons-teoretikere jeg kjenner kommer ingen vei og det er lite samhold. Med bitterhet og hat følger håpløshet. Tenn ett lys i stedet! Samle glørne og det ene, enkle lys vil opplyse alt mørke.

Uvitenhet er synd. Dårskap er synd. Vi folket har BORGERPLIKT som ansvarlige mennesker; til å være delaktige i samfunnet. Vi er forpliktet til å lede og endre vår fremtid!

«De på bunnen ser opp og ser bare rasshøl, de på toppen ser ned og ser bare drit.»

De som styrer Sjørøverskuta er selv slaver, har ingen alternativ teknologi. Vi spiser smuler fra syndikatet mens vår nasjon og vårt biomangfold blir ødelagt. Alle valser etter teknokratiets kvakkademia, hele samfunnet er kvakksalvere! Alle vet jo at politikere lyver. Ingen gjør noe for å stoppe dem. Ingen tenker «hvorfor lyver politikere?» Kanskje de tjener status? Kanskje er de karriærepolitikere som vil ha annerkjennelse fra internasjonale organisasjoner? Kanskje de bare vil ha penger, makt og sex? Kanskje de bare vil ha den jobben i FN når de er ferdig med politikken i Norge? Les Per Aslak Ertresvåg’s bok «Sov mitt lille Norge».

Våre politikere tjener teknokratiets globale agendaer når vi istedet kunne hatt levitasjons-fremdrift, min industrielle revolusjon samt min åpenbart beste alternative statsmodell, les boken «the Kingdom of God». Disse «hundene» tilber dyret og tror på «opprørskhet» men er ikke opprørske eller banebrytende i det hele tatt. Hvem leder ann? Befolkningen? Nei.

De negative kreftene som former våre nåværende systemer er ganske enkelt mennesker som meg og deg, drevet av MOT for liv, lyst og PENGER. Det er rett og slett et spørsmål om hvem som har mest MOT, og aldri en væpnet konflikt. «Ondskap gror når gode menn gjør intet.» Hvis flere innen alternativ høyre hadde erstattet hat med lys og kjærlighet, faktisk vært proaktive og deltatt innen kultur, samfunn og politikk, hadde det bare gjort Norge til ett rikere sted. Stigmatisering er ikke bærekraftig.

Jeg påstår at «Den Nye Verdensorden» , dvs «globalistene» , har brukt «splitt og hersk» innen media for å få en global populasjon av monoton kultur: Europa: Det nye Babylon. Les boken av Hanne Nibintu Herland. Bibelens historie om Babels tårn, hvor alle hadde ett språk, er omvendte læren av alle religioners hellige bøker, der de valser etter det Sabbataiske Frankistiske Jesuittiske Illuminati, en organisasjon jeg selv ble initiert i som «Lucifer». Siden jeg ble en avhopper har jeg blitt dødstruet hver dag i 8 år.

Hvorfor skal oppløsningen av kulturer og etnisiteter gjennom iscenesatte kriger være «den eneste bærekraftige fremtiden for en uunngåelig global verdensorden/global stat»? Sant nok, en global orden er uunngåelig, men den må også være fredlig, villet av folket samt bærekraftig. Skal vi bruke opp våre etterkommeres ressurser på 100 år før vi innser at vi trenger en mer lokal og nasjonal, endog global orden? Henry Kissinger, som står bak filosofien om «den nye verdensorden», som mange kaller globalist, er faktisk for nasjonale grenser.

Er ikke en skog vakker på grunn av dens mangfold? Er ikke menneskeheten vakker på grunn av flerkulturalisme og menneskelig bio-mangfold? Globalistene lager en monokulturalisme, ikke multikulturalisme. «Multikulturalisme». Er det tilfeldig bruk av ord, eller er det plagiering?

En ikke-polarisert, evig fredelig verden kan bare komme gjennom monogam menneskelig etikk, ikke monogam etnikk! Før vi oppnår dette er det meningsløst å ønske en verden uten grenser, for det vil bare bli en politistat i stedet. Befolkningen må skape fremtiden selv.  

Enhver innser at mennesker alltids vil være annerledes, e.g det vil alltid være flere kulturer, slik det er sub-kulturer innen den Amerikaniserte vesten.

Fugleinfluensaen, SARS og Corona-virusepidemien viser at en «ny verdensorden» ikke kan etableres uten små celler av samfunnet: Vi har dessuten simplthen ikke nok kobolt til bil-batterier! Mer om den teknologiske revolusjon nedenfor.

Hvis vi forsøker å skape en verdensorden uten at befolkningen blir etisk forent, vil det bli en kommunistisk politistat, med populasjons-soner, chipping, samt konstant overvåkning av befolkningen.

Psykopater vil lett få spillerom når så mye makt er sentralisert. Man kan lett lage ett virus. Jeg er bare over-rasket at ett utbrudd har skjedd tidligere.

Jeg frykter giftig sentralisering av makt, Satanister og psykopater. Jeg frykter at FN og World Economic Forum vil bruke Coronakrisen til å fremskynde sin en-verdens-agenda. Hvis det blir krig under epidemi, med flyktningekrise, terror og sivil uro, er merket 666 det jeg frykter mest, for det kan lett argumenteres for i dag: Som løsningen på internasjonal terror, ulovlig immigrasjon, voldtekt, hærverk, tyveri og sivil uro. Merket er 1-4 år unna.

Vi må slutte å fremskynde globalismen, fokusere på global etikk, og ikke bare ett «globalt system». Vi må fokusere på dialog, filosofi, ytringsfrihet og beskytte våre nasjonale grenser. Per i dag kræsjer radikal Islam med vestens humanistiske verdier, verdier det tok 400 år å skape. Verdier befolkningen selv skapte. Befolkningen må selv velge de filosofisk suverene human-etiske verdier. Denne av-væpningen av radikalister krever tid, kjærlighet og dialog.

«The New World Order» er et ikke-bærekraftig villskudd av post-modernismen. Og dessuten forbudt av Elohim, våre skapere, gjennom all Abrahamisk religion. Vi tok verdifull verdenskulltur og bygde Babels tårn, ut av kaos, som ble slutten på menneskerettigheter, human-etikk og skapte ett politisamfunn. Hvis vi har en skaper: Hva ville han ha sagt!?!

Vi vil bare ende opp med å ødelegge oss selv eller bli ødelagt av Elohim, slik det skjedde i den bibelske historien om Babels tårn. Det er ikke bærekraftig, MED MINDRE vi gjennomfører en industriell revolusjon.

Ingen globalisme uten bærekraftig teknologi! Ikke bygg på sand.

Alle store perioder i menneskets historie skyldtes et prestedømme som tjener folket, ikke omvendt, hvis vitenskapelige religion (f.eks. hellig geometri, astrologi osv.) er innarbeidet i befolkningen sammen med filosofi om vitenskapen. Denne filosofi utviklet seg til «astroteologi», religioner, og bare gjennom komparativ mytologi finner vi sannheten.

Faktisk: Det var aldri et punkt i Kristendommens historie der vitenskap ikke var identisk med kirkens lære, den kristne og egyptiske (atlantiske) alkymien, før universitet kom under opplysningsalderen, som var begynnelsen av pseudovitenskap. Jeg prøver ikke å forkynne Kristendommen. Poenget er at det finnes en kraft vitenskapen ikke annerkjenner. En kraft med enormt potensiale for en industriell revolusjon som må skje før vi blir en verden uten grenser. Eteren/Ånd er ett faktisk, bevisselig vitenskapelig fenomen, innarbeidet i all vitenskap fremtil for bare 70 år siden! Selv Albert Einstein trodde på «eteren».

Men etter at Michael-Morley eksperimentet begravde eterisk-fysikk, var løpet kjørt for oldtidens vitenskap, som i dag ville vært synonymt med magi. Vår bevegelse står på den direkte arverekke av de største vitenskapsmenn innen nyere tid: Nikola Tesla, Wilhelm Reich, og deres arvtakere; Trevor James Constable, Thomas Joseph Brown og Tomislav Tesla, som er mine venner.

Hva er alle disse store vitenskapsmenn sitt entydige budskap? En bærekraftig økologisk intelligent klosterlandsby, ett pallett for hvordan individuelle celler kan utgjøre ett globalt samfunn. Men det vi virkelig trenger er en trojansk hest.

Bare en verdensomspennende reformasjon av alle skolefelt, inkludert fysikk og religion, kanskje etter en krig mot terrorisme, etterfulgt av vår industrielle revolusjon, skaper en evig, etisk homogen verden av små, økonomisk uavhengige småsamfunn  (celler), hvor det ikke trengs valuta, stat eller politi annet enn nærværet av Elohim. VÅRE høyteknologiske og religiøse kunnskaper er perfekte og evige, bærekraftige og kan vare i millioner av år. Befolkningen må selv velge å gjennomføre denne revolusjon, for evig bærekraftig fremtid.

Det er rett og slett ikke nok olje bensinbiler eller Kobolt til bilbatterier. Ikke engang til 100 år. Verden trenger ett lys. En felleskapforfremtiden landsby med bærekraftig etikk og bærekraftig teknologi. En trojansk hest.

Med vår teknologi hadde jeg intet valg enn å kjempe for dette: Hvis jeg har mulighet til å ende all sykdom, fattigdom og lidelse, for første gang i verdenshistorien, er ikke dette den eneste drøm verdt å leve for?

Jeg tror fremdeles på at jorden kan bli ett paradis. Det er den eneste drøm verdt å leve for.

Jeg tror at vi er den første generasjonen på 1000 år som kan skape det! Og hvis vi ikke lever for denne drømmen idag, hvorfor tror Kristne Jesus vil komme tilbake og skape det for oss? Lærer ikke Bibelen oss at vi er ansvarlige skapere av vår virkelighet gjennom fri vilje? Og hvis en slik perfekt sivilisasjon noen gang eksisterte, at «en god Gud» kom ned hit i kjøtt og blod for å herske evig; hvorfor skulle en slik sivilisasjon ha forsvunnet? Ergo; det har aldri skjedd.

Jeg vil ikke at 20 generasjoner skal lide under korrupte globalisters splitt og hersk, deres sivilisasjonskrig, «for å gjøre verden mer monogam», bare fordi vi folket ikke startet en industriell revolusjon og skapte løsningen selv! Vi er Aquarius generasjon.

VI HAR TEKNOLOGIEN! JEG HAR TEKNOLOGIEN I DAG! VÆR MED OG SKAP PARADIS!

Så la oss bygge den landsbyen eller vente 500 år i slaveri, for det er ikke godt å si hvor lenge denne ikke-bærekraftige verdensorden vil synge på sitt falleferdige vers. Dette er den ene sjansen vi får, tror jeg, på 200-500 år, før verden er fredelig delt opp i populasjons-soner, er bærekraftig og har teknologien som blir tilbakeholdt av teknokratiet. Det er uunngåelig av vi ender opp med å sykle på vanlige sykler og å dyrke vår egen jord! Med mindre vi skaper en industriell revolusjon for bærekraftig fremtid, åpner for dialog, og skaper en en-verdens etikk.

Uansett. Møt opp, det er gode krefter der ute, som oss, så tenn et lys, og slutt å se deprimerende videoer om konspirasjonsteori. Slutt å for mørke og hat! Bli filantropisk proaktiv, optimistisk og organisert med dine venner!

Du kan begynne cellegrupper i hagen din, eller skape ett høyteknologisk Amish samfunn på landet, med private skoler og ett reformert kurrikulum. Dette er den mest spennende tiden å være i live. Stå opp! Løp med mantelen! DU er lyset! Vi lever i lysets tidsalder!

Mantelen og ansvaret som messias er like mye ditt som det er mitt. Ikke be til skyene! De fortalte deg aldri sannheten. Guds første bud til mennesket var som forpaktere av hagen! VI er gartnere på jorden av den Adamiske og den Noahiske pakt! Ville du ha gitt bort rettighetene dine til utenomjordiske eller maskiner??? Denne verden er vår!

Det er på tide å ta til skogs og bygge dette høyteknologiske, bærekraftige klostersamfunn. Hvorfor Amish? Hvorfor religion? Det er vanskelig å bli hørt eller respektert om ikke vi fornekter den kommende politistaten på religiøst grunnlag som en minoritet. Vi kunne f.eks sagt at: Vi krever vårt eget land-område ettersom Bibelen sier Norge er «dyrets system». Dette er bare en måte. Ta kontakt med Sasha Stone’s humanitad og newearthnation.

Mange trenger å våkne fra å våkne opp, reise seg og innse at de har en rolle å spille enn å bare få folk til å innse! Å lede vekker flere enn å forkynne!

Å innse at å gå veien gjennom alternative medier og den politiske plattform ikke vil redde nasjonalisme, eller menneskelig bio-mangfold. Felles fremtidsrettet etikk og vitenskap er veien å gå; celler som utgjør ett globalt paradis. Verden er global og løpet om suverene stater er kjørt, for godt. For evig. VI kan derimot bygge cellene som uunngåelig vil utgjøre det fremtidige verdenssamfunn. VI FOLKET må ta ansvaret mot fremtidige virus.

Men glem aldri! Det verste ville være om alle helter forlot politikken. Det ville f.eks vært som om alle sanne kristne forlot den katolske kirken og bare etterlot slangene igjen. Lyset skinner i mørket og det er viktig å delta i alle sektorer; å ikke gi mørket fritt spillerom, rett til ditt domene, om det skulle være seg i familie, personlig liv med Gud eller samfunn, fordi jeg tror dette er en åndelig krig.

Jeg sier ikke at opponenter til fremskyndet globalisering, skal stoppe deres nåværende kamper: Bare våkn opp fra å våkne opp, forene de spredte glør, fokusere alt på en nasjon, eller ett landsbyforetak, for å opprette ett eksempel til etterfølgelse, en Tesla-landsby, med private skoler! Tenk «bygg i stedet for å rive ned». Tenk «tenn ett lys i stedet for å forbanne mørket.»

Ikke se på populærmedias stigmatisering av «raser og kulturer», ikke tro på «splitt og hersk». Bitterhet er en gift en selv drikker i håp om at det vil ramme en annen. Konspirasjonsteoretikere er en term for dem som mener ett konglomerat står bak samfunnsutviklingen. Ikke pek på mørket! Da blir du som dem. Pek på lyset i stedet. Skap DITT samfunn, ikke pek på alt som er galt med mindre du har tenkt å gjøre noe med det, det vil bare ødelegge din sjel.

Tenk deg hva vi kunne oppnå hvis vi samlet ressurssterke mennesker som Thomas Eidsaa, Thomas Joseph Brown, Sasha Stone, Michael Tellinger og Harry Rhodes. Jeg drømmer meg ofte bort til umiddelbar fred og paradis i vår samtid, ved en simpel oppvåkning av min lov om lys og kjærlighet. Michael Jacksons ¨ verden forenet ¨ eller drømmen om «Scatman Johns Scatland». Gå og hør den sangen.

Vi må våkne fra å våkne opp, våkne fra å prøve å vekke folket, overveldet av konspirasjonsteorier, en maktløshetens ånd og i stedet se på lyset, forene de som er våkne: Ut av Babylon og inn i min evige drøm! Det er den eneste drømmen. Det eneste gyldige formålet med vår tid og teknologi. OG vi har Gud, og Jesus oppsteget på vår side, tror jeg.

Jeg pleier ofte å si: ¨Det er bare verdt å leve for noe verdt å dø for. ¨ En drøm om ett bærekraftig, verdensvidt opplyst brorskap. FFF, den første frie føderasjon. Folkets frie føderasjon. Felleskap for fremtiden: En verden VI FOLKET skapte SELV!

For den største illusjonen er illusjonen om separasjon. Jeg har ofte prøvd å definere mennesket. Psykologer er enige om at alle mennesker søker to ting: Kjærlighet og aksept. I min erfaring er mennesker forståelsesfulle, ikke krigerske, av naturens instinkt, hadde det ikke vært for livets smerter som mørkner mange sjeler. Generasjonen i dag er mindre hatefull enn når jeg vokste opp. Så lenge mennesket har mat, klær, seng, musikk og tv, er de kjærlighetsfulle. Bare ensomhet og smerte forårsaker ondskapens sirkel av hat. Populasjons-soner, felles etikk og vitenskapelig/industriell revolusjon vil eliminere all smerte, sult, sykdom og fattigdom. Når mennesker har det godt, ser vi vårt sanne guddommelige potensiale: For kjærligheten definerer oss som mennesker og er en guddommelig kvalitet.

Når ett lys tennes, når Aquarius vannbærere står opp, vil alle ønske vårt landsbysystem med alternativ fysikk, alternativ medisin og gratis null-punkts elektrisk energi, slik visjonert av Humanitad. Vakre hager på innlandet og i fjerne daler, nådd med levitasjons-farkomst. Å joda, Tomislav Tesla er bestevenn av min bestevenn, og Nikola Tesla bygde levitasjons-plattformer og skapte eterisk elektrisitet. Der kan dere enten være enige eller uenige med meg, men ingen kan benekte at mine oppfinnelser fungerer: Eteren eksisterer.

Før opplysningsalderen var vitenskap og alkymi det samme, reelt styrt under Vatikanet. Opplysningsalderen var begynnelsen på skolesystemet og falsk kunnskap, samtidig som det «allmektige» Illuminati ble opprettet.

Vi lever i en verden styrt av megalomanske teknokrater, som vil ha all vitenskap/magi og kunnskap for seg selv. Hvorfor vil det fungere å sette pekefingeren på kvakkademias teknokrati? Burde vi ikke heller fokusere på korrupt politikk, økonomi, kultur og bank? Bare prøv, det kommer ingen vei å gå imot den populærpolitiske strøm. Vi må ha media og tidsånden på vår side.

For alle vil ha mer teknologi, bedre helse, mer sex, lengre liv, bedre livs-standard og mer penger! Alle bryr seg om seg selv og alle kjenner noen som har dødd av kreft. Teknokratiet skal falle.

Når jeg, Harry Rhodes, Thomas Joseph Brown, Michael Tellinger og Sasha Stone fra Humanitad frigjør hemmelig militær eter-teknologi til befolkningen, gjennom å forkynne selvstendige bærekraftig samfunn i symbiose med naturen, kan befolkningen skape Agenda 21 på egenhånd. Dette er visjonen bak Sasha Stones’s «humanitad». Etter verden innser populasjons-sektorer og micro-chipping er nødvendig, vil alle skrike etter vår industrielle, medisinske og akademiske revolusjon for selv å skape kommuniteter med best mulige levestandarder, for å unngå koronakriser, eller depopulasjon ved virus som lett kan kreve 2 millarder av verdensbefolkningen.

Tenk deg hvis en gal bio-kjemist infilterer hemmelige bio-våpen forsket på av Amerika og slipper løs ett virus mye farligere enn COVID 19. Tilbake til småland! Tilbake til fremtiden!

Millioner av kristne, muslimer, nyhedenske, nasjonalister, og forfulgte forskere søker desperat etter en utvei fra det travle, anstrengende livet i dette «hedonistiske Babylon», BORT fra det pengegriske hektiske system av 5g internett. Vekk fra stråling, meningsløse jobber, meningsløs sløsing av ressurser, og tilbake til bondelandet med ekte vennskap og romantikk. Alternativ-bevegelsen, både på høyre og venstresiden, trenger å våkne opp fra å våkne, forenes, og å gjøre noe nyttig for de forente nasjoner, eller bli sett på som maur. Dere kan ikke benekte dette. La oss alle stå opp sammen for lyset!

Ikke mer kjøpesentre og fabrikker som ødelegger naturens ressurser. Bare mennesker i deres naturlige habitat; med Nikola Teslas teknologi og min forlovedes, Rothoff’s Vitenskapelige Institutt’s teknologi, en løsning på all lidelse, så vi kan skape en etisk og industriell revolusjon.

For med min teknologi og opplyste trossystemer er det ingen formål med storbyer av sykehus, politistasjoner, skoler eller myndigheter. Vi har teknologi til å ende all sykdom, all fattigdom og all hungersnød i enhver landsby. Hele menneskeheten vil være ett evig opplyst brorskap. For sannhet er sannhet, og det er ikke noe rom for idioti. Vi må gjennomføre dette perfektibilistisk.

Dette er ett av målene jeg har hatt hele livet. Spør alle vennene mine. Mine venner har allerede startet flere slike Tesla landsbyer. Min drøm er å opprette en i Norge, kanskje i Liberstad. For det blir jeg forfulgt av Kristiansand Politikammer.

Jeg ønsket å følge Jesu eksempel og gå for en ny, bærekraftig fremtid. Ett verdens-samfunn som ikke bare varer 200 år med ressurskrig, før vi går tom for olje og kobolt og klikker på hverandre i verdens-krig, men som kan vare i 1.000.000.000 år uten å ødelegge naturens biologi, som på mange vis, er mer hellig enn det vi mennesker er blitt i dagens samfunn.