Hei. Jeg tror på gjenforenelse med ånd, samt menneskets, utfoldede, innerte pluralitet, og egentlig hedonisme, men det er mitt tvilling-sinn vica versa i altruistisk gjenforening, og balanse med seg selv. Endelig skyter lotusen til. Det som egentlig garantert trer frem for mitt fremtids åsyn, er hvordan verden uunngåelig er iferd med å bli ett, hvor vi da enten må skape et nytt religiøst-sosialistisk, åndelig, kulturelt samfunn av verdighet, kjærlighet, fornuft, og gjensidig, interkontinental respekt for multituden, slik som det sies at fantes i en høysivilisasjon kalt Atlantis, i sin beste tid, hvor menneskets verdighet, og frihet, gjennom en felles politisk, religiøs plattform, hvor fn, og den nye verdensreligion, som God willing, må bli opprettet i best mulig forstand, spiller en utgjørende rolle, for ellers kan mennesket assimileres i en uendelig, troløs, substansløs, kommunistisk, føydalsk bolle i de neste titusner av år, hvor vi aldri vil få mulighet til å gå tilbake i tid, og gjøre opp det vi egentlig skulle, som var å lese bakom linjene til nyhetsreporteren, og spørre hva som egentlig adresseres, og se nødvendigheten for en folkebevegelse av kjærlighet, grensesprengende ideer, og et fritt menneske som omfavner fred, ikke krig, terror, og elendighet. Kristus er veien til dette. La meg forklare for deg. Jesus kom for å oppfylle, og forene alle religioner, på det vis bryte med forskjellsbehandling mellom etnisiteter, hevde kvinnens rett, avskaffe offeret til jødene, noe han i meget virkelig forstand oppfylte på korset, hvor han åpnet opp for et nytt menneske, og visdom av selvbeherskelse, og kjærlighet til døden. Du kan si han representerte en større, mer kjærlighetsfull, menneskelig bevissthet, som kom som ånden, og tro at han reiste oss til Himmelen. Nødvendigheten av oppfyllelsen av Bibelske profetier, hvor den egentlige kristus er antikrist, ut ifra populærkristent mediasurr, selv om han egentlig ikke er det, ettersom f.eks, for å avkrefte dette, tempelet er profetert å bli gjenoppbygd ifølge gamletestamentets skrifter, av vår felles Gud for fremtiden. Dette har vært en målstrek mange har søkt å nå, eller finne et svar på, og det er kanskje hovedårsakene bak mediamonarkenes belysning av midtøsten-konflikten. Svaret er at Jesus er hjørnestenen av motstridende religioner, og tidens rike fyldes krone. Hjørnestenen, noe han omtales om av disiplene, så i dette finner vi håp, to tusen år etter hans tid, ikke bare fordi dette gir håp for Norge, og de troende rester av kristen gnist for å leve sunt, godt, sant, og flamme progressivt for alles fremtid på ny, slik de gjorde under romer-rikets despotiske forfølgelse, men også for et felles verdensvidt syn på Gud, av alle mennesker, troende, og ikketroende, over at det er noe som ser oss, og ønsker godt for fedreland, og jordklode. Vi har mulighet til å samle, og skape den nye verdensvide pyramide av tro, med-menneskelig ånd, kjærlighet, og fred, som et svar på grufull terror, hvor målet er så vidunderlig, og bortenom vår fatte-evne, tilnærmet felleskap, og menneskelig utvikling i sin perfeksjon. Et helt, og ikke sprukket hjerte av en jordklode, om du vil. Et åndelig basert, broderlig, kjærlighets-samfunn av mangfoldighet, interesse, respekt, og veldedighet, som en mal vi er ment for å skape her i Norge.

En ny tanke, og løsningen på dagens politiske, religiøse kræsj, hvor vi fronter det med en religiøs-sosialistisk reform, og søker styre ifra fn, og det verdensvide råd av kjærlighetens engler, for en bedre, tryggere hverdag for våre barn.

Verdens-samfunnet fryste meg fullstendig ut på det minimalistiske, og majestetiske plan, selv om nåde for meg, og ifra Gud, som ser Alt, til tross for dette, gir oss håp begge veier, om så finnes, og siden har dette vært et springbrett for satanister, og resten av eliten å tiltrå som overmenn, og bidra til mine ords utførelse, hvor de før selv skulle ugle-se meg som Jesu feil, idet de selv ville være antikrist, idet jeg nå leder dem imot Himmelen, av nødvendighet, og snur bord av min blanke vilje, og nasjoner ved tuppen av min finger, for så å redde verdener, og utsette krig. Hvordan kunne de ta så feil, og gjøre meg til et narkovrak. Dette allmektige kontrollsamfunn. De har åpenbart tatt for mange piller, og har vrangforestillninger, er for stolte, og har ingen respekt for trosgrunnlag ifra titusner av år tilbake , da de sløser med ressurser, som vil utnytte det pluralistiske verdensbilde til å gjennomføre forening i kjærlighet, på tvers av terrorisme. Dette går dypere inn på de åndelige, og fysiske symptomer jeg har hatt som skjendet i denne kampsak.

Som om de har del i mitt offer, smerte, og ikke har noe å lære av min visdom. Når det gjelder fremtidens verdensorden, er det garantert nødvendig med en grunnfestelse av Guds løfter i et nytt, interkontinentalt paradis av religioner, til bunns for menneskets vedvarende tro, og lydighet imot øvrighet. Tempelet er nøkkelen, og troen på at Gud skal komme ned, og ødelegge oss pga vi gjenoppbygger DET sanne tempel, SOM bare er ETT, i ETT eneste land på Jord, som vi TIL OG MED har blitt gitt instrukser om av Bibelen hvordan skal bygges, noe som er unikt med dette tempel, er et grunnløst, typisk jødekrenkende fenomen, hvor de mistolker Bibelen, og dette med ødeleggerens styggedom, og tror at tempelet er skikkelig bad. Skulle Gud ødelegge oss for det at ETT tempel Han selv opprettet gjenoppbygges, når vi har vannhelliget hele verden med falske kirker, basilikaer bygd på gresk mytos, og konstruks, og har et Vatikan så ondskapsfullt, som allerede i to tusen år har forgiftet oss, og ødelagt oss? KRISTNE! Vi må stå opp for renhetens Guddom! Tiden har kommet for fornuft, og reformasjon, ja en grasrotvekkelse av de siste tider før stormen, for Herrens nåde er stor, og ha tro til deres ledere, for de elsker oss nok til å ønske god forandring, så stå opp, og reis banner, for timen er kommet hvor Jeg skal bli herliggjort, sier Herren. Han kommer for å gjøre deg til et menneske, og ryste ved portene som stengte oss inne så altfor, altfor lenge. For livet, fremtiden, og verden ligger fremfor oss, men store, onde makter bryter stien, og må rystes, for Babylon den store skjøgen skal falle, slik profetert i Bibelen, da Hans rike gjenopprettes i Kristus. For jeg kommer til dere utsendt av Gud, som Luther en gang gjorde, så godt han kunne, i en nødens tid, hvor vi var tråkket på, og styggeligjort av vonde herskeres religiøse, supremistiske pisk, og vi har lidd STORT som folk, og jeg har LIDD STORT for deres urett, baktalelser, og hvitvasking av sine egne feil, hvorpå alt så å si er løgn. Tiden er kommet for å minske deres makt, og stå opp for våre egne kulturelle røtter imot en allmektig kirke, som vil trone på tusener av års overlegenhet, og kultur-historiske arv gjennom teokratisk despotisme. Det er på tide med Guds, universelle, teokratiske rikes kommunisme. Er ikke dere mennesker av samme kaliber som dem, og har ikke dere nok sinne, og kulturhistorisk verdighet til å stå opp imot dem i denne frie stat av talerett? Selv mistet jeg mitt liv pga dogmatisk religion, og problemløsningen er enkel. Gjør alt til ett, og si gjør hva du vil, men om du finner Gud, er det stort. Se, jeg mistet alt, og er blitt en levende velduft av offerglede for Herren, hvor ingen kan si: Se! Dette er ikke Jesu verk, for jeg har mistet alt, han har velsignet meg, og ikke fortell meg det ikke er Hans vilje, og kraft som driver meg, han som har holdt sitt ord, og gjenopprettet løftene i mitt liv til tross for alle ting, og hensikter til alle oss andre, som har harselert med ham i årevis. Det gamle vil måtte brenne, om ikke vårens grasrotsvekkelse kan springe opp ifra grunnsteinen, utprøvd av Herren, konfrontere problem av integrering av innvandrende muslimer i vårt norske imperiums, større verdensbilde, sett folk i arbeid, og være Guds kommune, som ett felleskap, hvor vi tar opp ved roten alle som kommer inn som arbeidsløse, narkomane og hjemløse. Vi har denne ene mulighet, og mantelen til å samle kirken ved dette mitt vesen, kall, og tilgivende kjærlighet, hvor jeg kom ut ifra døden, seende på nytt, for å kunne videreutvikle, og gjøre verden til et bedre sted den korte tid jeg har her, som med alle, for vi endrer perspektiv igjennom Guds prøvelser. Vi må reise oss opp som en kommunistisk folkebevegelse, for å videreføre kjærlighetens rike inn i en ny tid, og skape en template for bedring av verdensorden, og den kommende virkelighet, hvor vi danner felles grunnlag mellom kontinenter, øst, og vest, da denne dominerende religion er et siste stikk i vår hånd, bedre utnytt for hva som i Bibelens profetier faktisk er ment å skje, takket være Guds evinnelige nåde over oss, mitt hus, og deg, for å se å sørge for de fortapte får i vår omverden, restene av Davids hus i Juda, og forbedre vårt karmiske inntog som høysiviliserte verdensborgere av det rikeste land! Hva enn som er bedre enn dette grufulle kaoset av selvutslettende religioner, og motsetninger, som de lømler, som de som kommer hit med tung last, og får hevet i fleisen dagen de skrur på radioen vårt skryt som «verdens rikeste land», for da er vi idioter i deres øyne, og hvem vil ikke bli forbitret, og utnyttende? Vi ser på nyhetene hver dag, og må lese mellom linjene, og angripe intoleranse med egenverdighets toleranse av et stolt folkeslag, som slår hardt ned på etnisiteters overlegenhet, for det må spre seg, og bli en ny kristen, kraftig vekkelse, lik rødglødende armeringsjern tiner isen over folkets hjerter, og dekker Norge, dekket med kraftig betong, for å danne en ny kirkelig bevegelse, noe Herren viste med i 2004, som var det første syn jeg hadde, slik som i profetien om 2012, det at den kosmiske Kristus kommer igjen, og mennesker blir levende, bevisste lys, for høsten er altfor nær. Jeg kommer ikke til dere som en hersker, men som et lam, en løve, og en tjener. Min stolthet ble korsfestet for lenge siden, og jeg er ingen maktmisbruker! Gi meg gjerne ei lekse i egenverdighet. Jeg er en visjonær, og bryr meg om verden, lite om meg selv, for jeg har lidd store smerter, og tatt på meg oppgaver i verdensvid byrde-forstand, til tross for at familien sterkt har nedkjempet dette, selv om omverdenen var svært krevende, i dette motstrebende univers, og tvillingsinn, samt spesielt på psykiatrien, hvor jeg befant meg mellom hammer og ambolt. Jeg ville ønske å redde verden, om så mitt liv kunne gått med, og lengter tilbake til fred i naturen, borte ifra prøvelsens hete omgivelser..

Vi er blitt antikrist-systemets «kristendom», arvet ifra Vatikanet, og oppkjøpt som lutheranere. Vi er Guds åndelige tempel, et sted Han kan bo, hvor det ikke finnes noe forheng, eller presteskap, da profetiene er oppfylt. Allikevel har jeg et ord på hjertet.

SKAM DERE! At dere demoniserer jødene, og kampen for gjenoppbyggelsen av tempelet, som i profetene er profetert å være et stort senter for verden, hovedsakelig fordi dere misforstår åpenbaringen, og kan selv ikke se at deres egne kirker er bygd på keiserlig, romerske-basilika.

Tempelet ble gitt oss for kontinuerlig tro, og burde etter min mening bli gjenoppbygd, etter at jødene om så ville konvertert, eller i det minste etter vårt forsøk på det mellom-menneskelige, ny-kirkelige/guds rike-kommunistiske plan av hverdagsmennesker, for å prøve å åpenbare messias, likesom Yitzak Kaduri, noe jeg skriver, bare fordi det er rett, og jeg tror vi ville gagnet på det, vist oss som interessert i verdens tilstand, og likeså i å beholde vår posisjon på toppen av pyramiden. Jeg ville håpt det kunne bedre verdenstilstanden, vår karma, religiøse opposisjoner, og vårt forhold. Slik er det bare. Tempelet burde være overhode, og det Nye Jerusalem burde være senter for verdens enhetlige religioner, kall det en toppsten, kanskje sammen med Vatikanet, som vi burde ta kontroll over, gjennom Jesu «hemmelige plan» om å komme tilbake, og gifte seg med hele verden som toppsten, og fullføre sitt religiøse mesterverk, som Vatikanet, og resten av oss egentlig bare tukler med, og det gikk opp i opp, som i profetiene, men ble i stedet en morbid fortelling, grunnet sjikanering, manglende tro, hjelp, utestengning, og generell ondskap ifra mennesket, og spesielt de kristne, som førte til utskeielser, selv om det ikke var slutten. Ikke vet jeg! (ang. alt det oven-nevnte) Aldri sang noen for meg, og hele landet forlot meg, uten at jeg hadde en eneste hånd å holde, etc, men om jeg skulle begynne å utrede, ville ditt lys bli mørke. 😉 Spøk til side. Vi skaper vår egen virkelighet. Ah, så deilig det er å være fri fra anklage og stolthet. Å kunne jobbe, og se imot fremtiden, for noe høyere enn seg selv, er hva som gjør oss til mennesker. Medmennesker. Thank you. Tempelet burde være toppsten for messias, for oss brobyggere imellom verdensreligioner, så ikke alle går i strupen på hverandre, løper løpsk, og kriger om hvem som skal kontrollere hva som er den ypperste sannhet, samt for å gjenopprette jødene, for å opprette et overhode, og blidgjøre dem som sitter med alle penger, og makt, for å skape fred mellom jøder, kristne, og muslimer, noe vi burde ta et tak i her i Norge, FØR vi får flere innvandrere, med mindre dere advokerer folkemord, eller nedslaktning av verden der nede. Hvis vi ikke kan passe på hva vi har, burde vi ikke ta oss vann over hodet! Etter andre verdenskrig, burde vi vise vårt ansvar som det vi sees på ifra utsiden, en KRISTEN nasjon, og en rase HEDNINGER! (oh yeah) Han bruker sin tjener av denne min slekt til å oppreise, hvor dere lider åndelig nederlag, kjære kristne, etter ikke å ha fullført verdensoppgaven til Jesus, selv ETTER HOLOCAUST, og gi dere en ny sjanse. Kanskje vingårdens Herre sier: Nå vil dere forstå, etter at jeg reiste opp min tjener profeten fra de døde. Dere skulle frelse jødene, ikke forråde deres eget land, herre, og fremtid, ved å stikke hodet under en sten, og tro mantelen brenner igjennom isen av seg selv! Dette vet de, og slik ville vi holdt mantelen, og blitt ferdig med denne gamle verdensordens tidslinje, ved gjennomføringen av Jesu verk, og liknelser. For hør her. At jødene delvis er blitt ondskapsfulle, og stolte etter 4000 års fornedrelse, hats-propaganda, og suksess, er ikke vanskelig å forstå! Jeg vet alt om hvordan det er å bli fremmedgjort, hatet, og underkuet. Det gir grobunn for raseri, og er et farlig våpen senere i livet, og for ens etterslekts etterslekt. Husk at alt som går rundt, kommer tilbake. Evig. Husk det, og lev etter det, for det fremvirker det gode, og sanne i ens natur, og er en åndelig, hellig regel, som lærer oss store ting om oss selv, våre brødre, universet, og alt som den store Ene, at vi er like, og har mer enn alt til felles! Gjør godt mot din neste, så burde han gjøre godt imot deg. Hvis han ikke så gjør, kan anklageren komme, og binde hans hender, noe jødene, og de religiøse monarker virkelig vet. Menn, kvinner, og barn! Vi står i en Hellig krig imellom jøde-slaveriet, deres rasiologiske nasjonal-imperialisme, sinte nazister, radikale muslimer, og under Himmelenes hærskarers øye i dette føderom i vår verd, under solens gjenfødelse, hvor landet reiser seg ifra hav, og nordmannen jobber i dagligdags tempo. Nå er tiden kommet for å ta på seg sjumilsstøvlene, og gjøre det umulige mulig! I en verden slik som denne, er det farlig å ikke drømme, så sant vi heter Norge, er ett land, ett folk, og har ett levevilkår til sammen! Kjærlighet og lys. Medmennesker! Gjør godt mot hverandre, og helbred ondskapen i deres hjerter! Vi skal ikke se bort ifra at vi lever under lupen, av en utenomjordisk overmakt, som stiger høyere opp enn vi kunne ane i våre villeste drømmer, hvor hellige, universelle lover spiller oss et puss, som om vi lever i en tankerekke av noen puslespill, hvor vi ikke ser annet enn ifra froskeperspektiv! I et enormt univers av betydninger, som burde overholdes, for hva er essensen av det å være menneske? Hvorfor er vi her, og hvordan kan vi løse menneskehetens problemer? Dessverre er det endel likegyldige, som enda ikke fult ut forstår magnituden av vårt lands pluralitet, og posisjonering som en fredsnasjon, og lotteriet de vant som norsk borger, med store kakestyker, som egentlig kunne tilhørt verden, om det ble en nasjonal sosialistisk revolusjon ifra det grunne levesett av postmoderne kjærlighet, til de dype hav av kristendommens brann, som støpte vår nasjons verdier, hvor våre kristne burde reise seg, eller lynsjes om de går forbi en gråtende på gaten en kveld. Ve de egenrådige, som lever i sin egen boble, tror de er unike, men unngår å se at de alle lever, og tenker på samme vis, i samme boble, uten å gjøre noe med sin neste, sin nabo, da de menger seg med kulhet. Dette vekker sfærenes vrede, dem som oppreiser, og krenker hvilket folk de vil, for mange av moder Norges barn er såkalte kristne, men gjør intet for dem som lider, og det hadde vært bedre om de var hedenske, enn lunkne, hvis ikke de vil drukne i sjøen, for dette står i selve skriften de våger å tro på. Om ikke balansen holdes i gjensidig respekt, av mellom-menneskelige helgener som bygger opp et verdensvid fort av enhet imellom etniske, og politiske posisjoner, imellom øst, og vest, hvor verdens folkebevegelse må trå til over hele verden, vil verdens tråder, og selve universets fabrikat sjangle, som vi ser vår moder jord sjangle, da vi har sett at selve nordpolen skiftes, da hun er bryggende på en sykdom kalt menneskelig avskyelighet, og likegyldig satan-humanisme, som er langt ifra det kristen-humanistiske utgangspunkt hele Europa var tuftet på, og en gang ment å forstå, for den tid er kommet, så sant som bombene smeller i Paris, og i omegn, over vårt kjære, multikulturelle, dyrebare Europa. Vi har lenge ødelagt vår kjære MODERS idyll, og dreper oss selv med vår planet, for våre barns fortapelse. Jeg sier ikke at vi alle skal bli kristne kommunister, men var ikke kristendommen egentlig ment til å være ett felleskap? Kunne vi ikke da, med alle samfunnets middler, om Hans Nielsen Hauge hadde levd idag, gjort verden om til en idyll, og tatt vare på de små barn som ingen har? Personlig mener jeg vi har godt av høyre kapitalistisk satsing ifra stortingets plan, og at vi burde investere i større politisk- opplyste grupperinger, som fremmer landets fortsatt, globale velferd, industri, og interne interiør for å minke arbeidsplasser, og øke velferd. Det er egentlig ekstremt enkelt, og kan kokes ned til sunn fornuft, også kalt nasjonalistisk, nyromantisk, renessanse, i en globalistisk interesse-satsning.