Bilde or artikkel av Thomas Eidsaa.

Tilskrevet evig bærekraftig planetarisk forvaltning, Guds første bud, menneskehetens drøm om om vår frihets vakre skjebne i symbiose med naturen: Tesla Village Development, i regi av Thomas Eidsaa og hans forlovede’s www.tensororgonite.com of Rothoff Scientific Institute, Harry Rhodes (annerkjent verdensekspert på eterisk teknologi, international patents) , Thomas Joseph Brown (verdens fremste verdensekspert) og Leo Zagami, mine nærmeste og bekjente.

Forestill deg: Du ankommer jorden fra en sivilisert fremmed planet og ser mennesket drepe jorden og hverandrre. En klode men ikke en menneskehet. Årsaken til konflikt ville vært åpenbar: Vi har ikke samme etikk. Er globalisme etikk eller etnisk? Hva er beste vei til vedvarig verdensfred samtidig som økosystemets og det menneskelige bio-mangfold et vakkert i vitenskapens øyne. Hvor enn du ser på det, fra høyre eller venstre, er drømmen om en global sivilisasjon bygget for å falle / ikke er bærekraftig, pga av manglende teknologi og ressurser. En narsissist ville kanskje konkludert: Chip dem og send dem i populasjons-soner så forhindrer vi pest, vi har ikke nok olje eller kobolt til biler og bilbatteri, gi dem sykler og send dem tilbake til lokal landbruks-forvaltning, en kommunistisk teknokratisk feudalsamfunn av korporasjoner. En smart utenomjordisk ville derimot sagt: Gi dem teknologi til å bli gudene selv!

Dette gjelder menneskehetens universelle fremtid og vårt felleskaps families trygghet/forvalterskap over jorden!

I Bibelen er Guds første bud til menneskeheten å dyrke hagen, å leve i bærekraftige økologisk intelligente samfunn, noe vi kan oppnå med dagens teknologi, om vi skaper en industriell revolusjon mens koronakriser raser. Utenom politisk motstand er det vanskelig å forestille seg at ett idyllsamfunn ikke skulle vare i 1000 år, med menger av kultur-aktivister som flokker imot tvangsintegrering. Kultivering av menneskeheten.

Dette krisen kan bli menneskehetens store springbrett til en evig orden. Det er ett steg/en revolusjon som befolkningen selv må ta om det skal vare. Som jeg alltids pleier å si: Det kan ikke være noen bærekraftig natur-vernende verdensorden uten en etervitenskapelig basert teknologisk revolusjon, dvs, uten lokale celler av ett større samfunn. Ta for eksempel de Kristne. De fleste Kristne jeg kjenner ville heller ønsket å leve i kloster-hager enn i en kommunistisk stat. Eller ta anarkistiske biker-gjenger. Frihet likhet og brorskap, ikke som under Karl Marx, far til kommunismen, men under anarko-syndikalisme. Alt under humanismens verdier av ytringsfrihet under , tja , kanskje en ultra-liberal stat hvor regjering er redusert til spesialister hyret av internet-demokrati, en verden hvor militær annet enn politi ikke lengre behøves.

Drømmen om den uungåelige fremtids globale orden blir mer ustabil for hvert år, den innskrenker personvernet, rettigheter og kultur. Nyhetene speiler det åpenbart viktigste innen globalisme, natur-forvaltning og kampen for menneskelig bio-mangfold krasjer med behovet for befolkningskontroll. Koronakrisen gir ekko av menneskets skrik etter frihet i en tid av lockdown. Både stat og mennesket søker frihet, det enkle liv i trygghet for verdensomveltninger og samhold; familie, sant brorskap og vennskap; kjærlighet, det alle søker. Idyllsamfunnet.

Dette skriket fra korona-kongen appelerer til samhold mellom venstre-radikale Marxister, anarkister, og høyre-ekstreme anarkister, og jeg vil påstå att ett virus har startet noe intet menneske klarte; 1 både for bevaring av helse, natur, miljø, og 2 for menneskelig integritet og fri vilje.

Spørsmålet er ikke når kobolt tar slutt, men når vi enten utvikler en global orden med lokale celler og begynner å sykle, eller om det hadde det vært bedre å få ymse radikale, hippier, kompromissløse, absolusjonister samt revolusjonære med i en frihet og natur-verns organisasjon, med investorer og frivillige, til selvstendige «survivalist» / overlevelses-samfunn, enten det skulle være en eklestisk klosterbevegelse eller ett ‘

Ytterligere artikler finner du i mine 11 selvutgitte bøker under Thomas Eidsaa og Sasha Edomita, mitt anagram-pennnavn.

www.tensororgonite.com er hjemmesiden min og inneholder noe av porteføljen min.

www.savethomas.com avslører historien min om å slåss.