Fra +10 år siden.

Sannheter

Sannheten med denne verden er at den ikke er virkelig. Sannheten er at det er et bakvendtland, og at Guds veier, og visdom er det motsatte av denne verden. Sannheten er at alt det vi søker er støv, tomhet, og jag etter vind. Sannheten er at vi er engler i kjøtt, fanget i denne verden. Sannheten er at vi er evige, imens alt vi ser rundt oss dør. Sannheten er at vi er den eneste salgsvaren verd å kjempe for i dette fysiske univers. Sannheten er at den som redder et menneske redder hele verden. Sannheten er at verdenen under oss er den største, mest ondskapsfulle agentur i verden, og at den alltid følger deg, anklager deg, og at alle dine tanker, ord, og gjerninger blir målt og veid som om de skulle være gull. Sannheten er at det ikke finnes noen frihet, annen enn den frihet vi får ifra frihet fra kjødet, som blir seier i ånd, og evig befrielse. Sannheten er at det finnes tro, håp, og kjærlighet. De virker sammen, og skaper alle ting godt. Sannheten er at den beste sport i verden er å høre Gud, og følge hans ord, hvor vi så går ut på skattejakt, og vinner sjeler for evigheten. Sannheten er at dette er meningen med livet frem til verden blir frelst, og vi kan få lege den, og bli det beste av oss selv. Den eneste sanne skatt som varer er kjærlighet i Gud. Sannheten er at vi er ment for å gjennopprette skaperverket etter fallet gjennom Jesu seier, ved vår gjenfødelse i ånden. Sannheten er at vi er Guds sønner og døtre. Hver enkelt av oss. Uendelig mye verdt. Bortenom alle verdslige skatter i universet. Sannheten er at livet er så dyrebart, at et av dine hårstrå er mer verdt en tusen soler, og at sjeler er denne verdens salgsvare. Sannheten er at vi lever i en farm, i en matrise.

Sannheten er at ondt, godt, tid, og rom, og motpoler i mennesket gir opphav til alle ting i universet. Sannheten er at alle er ett, alle er to, og alle er tre osv. Sannheten er konkretisering, og uttrykkning av Gud i form av liv det multidimensjonale univers i form av Guddommeligheter, fysikk, tall, og frekvenser ned til fallets kjødelige verden som er prøvelsens skole, og underverdenen som er grusom bortenom beskrivelse. Sannhet er at kjærligheten utholder alt, tåler alt, og gjør alle ting nye for alltid.

Sannhet? Sannhet er at Gud er ett, evig, urokkelig, hellig, og kjærlighet. Sannhet er at mennesket er Guds barn, og Gud lik, for vi er kjærlighet, lys og sannhet, om vi følger vår Far. Sannhet er at kjærlighet er lys, men menneskers lys er falt, fordi mennesker ikke gjør hva de vil, men følger mørkets sol, som skaper forstyrrelser. Det er den ultimate sannhet i vår verden. Jeg avslutter med en maiden.. You wanna know the truth? I´ll tell you the truth: Your soul´s gonna burn in the lake of fire!

Dagens ord er matteus 25 vers 31- ut kapittelet. Ha en flott dag! Tenk alltid på å se dem rundt deg, sålangt du kan med hva Gud har gitt deg av evner, for ditt, og deres bestes skyld, og gled der i overmåte stor glede over livet, for den største glede er eksistensiell, og barnslig i Herren. Gå med vis fremtreden, før en rettferdig sak, og frembringe det gode, mens det å ødelegge for små, naiive barn, er som kvernsteinen kastet i havet, og vær heller ikke for god mot noen, slik Salomo sier, for det er av det onde, og bærer dårlig, forsinket frukt, som vi endel av i vår familie.

Lignelser

«The nature of a star is that of light becoming darkness, becoming light again, reborn beyond the wormhole.»

It all ended with a beautifull scenery towards the future, and the hope that you would make it to the safe refuge beyond the mountains before the night sweeps out all light, and the stars start falling. He only wanted to be free. Like a bird flying towards the heavens, but now he´s trapped in his flesh, and reality became hell on earth. He realized freedom is limited to it´s consequense, and that he must fulfill the work, and inherit the promise through the choosing of love, accepting of consequense, and selfless sacrifice.

He became what one should have been, and it all ends with a happy family reunion in heaven, where the light will continue to shine, laugh, and sing forever.

Love is the path to wholeness. Love is eternal. Enlightenment comes through the loss, and rebirth of the self, the contemporary graduation of the school of life, as one understand cosmic force, once place in creation, the philosophy of nature, and the true, hidden undertanding of God in it, and thus the Bible, and all spiritual sciptures becomes evidently clear. Knowledge is enlightenment. Enlightenment is unity of opposites like good and bad, the birth of Godhood, and the superior will of justice through reason. Enlightenment is also the unification of the higher, and lower self, left, right, moon, sun, and stars etc.. Masculine, feminine, and becoming superiorily angelic? Who knows! That´s regarding enlightenment.

Sometimes a lock can become so rusty you might never know what treasures, or what future is forever lost inside.

Lost inside the darkness of the deep, blue mind, like the sea of empty loneliness, I gazed towards the keyhole where the sun shines down, saying hello from a prison cave. Lost, and alone in this world, it feels like trying to knit together twisted piesces of lifelines, from whence you entered the dark labyrinth of carnal life, and depression, thinking you´d somehow hold together, and trying to find your way out if anything bad should happen. Well guess what. Everything bad that ever could have happened, happened to me, or that´s at least how I feel. Now I´m gone somewhere.

Presset har vært stort, og diamanten dannes i det kullsvarte mørkets hete, og når solens lys, hvor den slipes om til å reflektere lyset i helhetens spekter. Det er som å spille en symfoni av kvaliteter, hvor hver streng, og hvert instrument er essensielt. Når en lærer å spille livets sang, gir den gjenklang, og blir ett med resten av verdens musikk, og om du spiller vist, blir det en vakker symfoni. Det er i de harde tiders knusende vrede at Herren bryter ned sandslott, knar kjødets leire, og herder oss i ovnens varme. Det er i ilden man blir sterkere, likesom jernet lutres fra sitt slagg, og blir stålets egg, som ser klart, kutter like inntil beinet av enhver fremmad sak.

Det er i mørket skattene hviler i trygghet, som en perle i sitt skjell, eller en skatt i en kiste. Det verdifulle når så lyset, og talentene brukes for felleskaps lys. Om hvetekornet ikke faller i jorden, og dør blir det ingen høst. Det som dør skaper liv, og godt pløyd jord, gir god avkastning. 

Det indre menneskets lys vekkes, og det ytre gjøres lik det så hele mennesket blir strålende lys. Et egg har en gyllen skatt på innsiden, og en løk har mange lag, men hvem skjuler et lys i rommet? Man setter det høyt så alle ser det. Vær deg selv, og lær å elske deg selv i prosessen. Dette skjer ved å elske hverandre, og se seg selv i sin neste. Så blir du voksen av å bringe ditt indre til liv, og være hel. Dette skjer ikke ved å stenge det inne. Allikevel er det ofte slik at man trenger å lutres, så det gode kan bli rent.

Ild er et fascinerende element. Det er lyset i universet, og enhver stjerne. Det gir og tar. Det lutrer, og dreper – ofte på samme tid, da det kan endre vann til damp. Det gir lys, og slukner. Et svart hull drar energien til en ny dimensjon, og skaper lys.

Solen er kilden til alt liv på jorden, men skaper tørre ørkener hvor smerten stikker, og døden ingen ende har.

Den gjør oss brun, varm, og god, men om du sitter for lenge blir du brent.

Når jeg var i Israel første gang ble jeg totalsvidd av solen, og unnagjort av Guds kjærlighet. For kjærlighet er den ene livgivende kraft som skaper barn, og når vi står i Lyset blir vi Guds barn, for Gud er lik solens lys som skaper, og i natur er kjærlighet. Hans kjærlighet er en fortærende ild lik solens smerte.

Når stormen river i treet, og ilden brenner blir det sterkere, så det står når orkanen kommer. Når treet blomstrer kommer himmelens fugler, og tar bolig i dens krone, for dens stamme er lik vår kropp, og vårt hode er vår krone som tar imot Guds sols lys. Fuglene sprer frøene, og det store treets arv blir stor. Intet tre sier: Nei, jeg vil ikke strekke meg imot Gud, men heller søke ned i mørket, og begrave meg for Hans åsyn. Om mennesket hadde visst hvem vi var, og mørkets sol ikke dro oss ned i bipolar misforståelse, ville det reise seg over hele verden, men mennesket, og familien gjenkjente ikke Guds lys. Om øyet i deg er lys, blir alt lys, men om lyset i deg er mørket, har det ingen ende.

Et tre kan ikke endre natur, men blir det det er i det sted det er gitt, og strekker seg mot lyset for sitt fulle potensiale. Gud har skapt verdens mangfold så vi skulle elske ham, hverandre, og nyte alt godt. Alle ting har sin plass, mening, og forteller sin historie. Noen er som fjell, og store i seg selv, hvor mange vokser i lyset, og skyggen av det, og utgjør helheten av dets skjønnhet. Andre er som blomster, og dekker engen i kjærlighet. Det store er ikke større enn det lille, for Gud har behag i sine vakre, skjøre små barn, og alle er skapt like, selv om dem som er gitt mye vann, skal gi liv til dem som intet har, og vi deler hverandre, vår luft, og vårt rom, så hvordan kan noen si: Dette er mitt, og dette er ditt? Har vi ikke alle samme far, og har vi ikke alle mottat verdens største gave? Menneskesønnen som døde for oss på korset? Den som har mottat mye, har mye å gi!

Den som ikke mottar kjærlighetens billett er ignorant eller dum. Verden selger i menneskelig tid og sjel. Vi konsumerer hverandre i alt vi gjør, og er penger i hendene på eneherskende monarker. Gi videre det du har fått gratis, og vinn skatter i himmelen hvor intet råtner, og er evig. Elsk hverandre til Himmelen hvor den kan skinne for evig, og bli uendelig sterk. La kjødet dø, og gi liv til gresset på marken.

Lys er liv, og liv er lys. Et frø blir hva det er. Det er liv. Frøet er hardt. Vann blir hva det er i kontakt med. Vann har minne. Det er liv. Vann er flyktig. Alle har vi vår natur, og alle velger vi vår sti, men tyngdekraften fører enhver elv ut i havet, og ingen har sann frihet. Alle har vi vår plass, og vår syklus. Alle valg koster – både på godt og ondt, men ikke alle valg gir liv. Bruk talentene på det gode, og høst godt.

Se på løvetannen, og bli vis. Se hvordan livet bryter ut av asfaltens oljete mørke, og hvordan man ikke kan se at den en gang var dekket av mold og urenhet. I lyset er alt lys, så sant du er sann mot deg selv lik et Guds barn, en spire, og er gjennomsiktig for Gud og verden. Det som skjuler seg, og ikke får lys råtner, og tiltrekker seg fluer så død har ingen ende. Se mennesket, og drep det – det er ondt.. (bare en spøk)

Frukten kan råtne på treet. Vannet stagnerer, og blir myr. Den nye vårs høstregn gir liv, om vi åpner hjertets sluser, og lar godhet ta plass, og rense bort enhver urenhet. Urent vann gir rom for ekle skapninger, grønske, og alger. Hold ditt indre rent, og la det ytre være lik, så ditt sinn, og din sjel er klar, og gjennomskuelig som en iskulp i lys. Ikke la noen grumse til ditt vann, dine følelser, og bevissthet så du mister synet av perlen i det dype. Hold din helhet til deg selv, og husk dine dyber så du kan dra rent fra en dyp, visdoms brønn når sjansen byr seg, men kast ikke perler for svin, og vann ikke torner. Vinen blir til eddik, så vokt din kjærlighet, hold den ikke tilbake, og elsk i din ungdom, men vet at Gud skal holde deg ansvarlig for alt du gjør. Vokt ditt vann, din vin, ditt lys, og din jord. Ikke la tyver komme å stjele. Hold fast ved Herren, og din skatt urokkelig, for du vet aldri når Herren kommer for å høste ditt liv. Samle ikke skatter på jord, hvor alt forgår, og er tomhet. Vær ingen falsk forpakter av vingårdens kjærlighet, men vann din hage. Spis Guds ord, og lev av ånd. Pryd ditt hus, og ditt indre med kjærlighetens, livets blomster og velduft. Dekk deg med kjærlighet, og la den romme ditt alt. Gled deg i din ungdom, og lær av dine feil, men vit at alt skal kreves tilbake av deg, så stå fremfor Herren. Før all god frukt frem i lyset, og gi det vonde til Herren i det skjulte, så han lønner deg i det åpne. La Herren være din kilde og Gud. La kostholdet være godt, og fyll deg med det rene, men vit at det ikke er hva som kommer inn, men som går ut, som gjør et menneske urent. Dette gjelder både tanker og gjerninger. Hold deg til den gode sti, og vik aldri fra den, for livet er et forædersk landskap, og et eventyr av lykke og tragedie, hvor man best vandrer sammen, om du ikke er alene som meg. Du vet aldri sikkert hva som kommer, eller hvilke farer som skjuler seg bak tinder å beseire. Hold deg til Guds ord, og vær beredt på å bruke ordets sverd, og troens skjold rundt hver en sving, for da vil Herren lede deg i ferdiglagte gjerninger, og skape stor frukt. Bred er den sti som fører i fortapelsen, og smal er den som gir evig liv. La ditt indre lys være rent, og godt, så din ytre verden ser det, tar imot det, lar det spire, og gror i ditt lys, for det gode skjules ikke, og multipliseres. Pløy din jord med møye, så du får stor avkastning i Himmelen. La din sol være over ditt hode, lik den Hellige ånds flamme, så skyggene ikke blir lange, og alle deler av deg er i lyset.

Vokt deg for skyggen, og gi ikke oppmerksomhet til mørket, men la ditt sinn stige opp som en klar som ifra ditt indre, så du krones med lys, og all ondskap må vike. Du møter det du bærer med deg, og likt søker likt, for slik er universets lov, og om du er fri ifra skygge, finnes ingen inngangsport, så når du treffer urenhet, og mørke vil det bli lys.

Hold fast i din tro, og vær grunnfestet i Guds ord, med beina på bakken. Ta vært steg i tro, gled deg over alt godt, lik menneskers evner, og elsk deres svakheter.

La dine røtter være plantet ved det levende ordets vann, og la kjærligheten sol være ditt lys, for da blir stammen sterk så du når Himmelen.

Dårlige røtter finnes i hvert ett menneskes indre. Liv du har hatt før, ting du har mistet, blitt fratatt, og forbannelser ifra forfedre kan bederve ens sjel, selv om de er døde, begravet, og du ikke enser dem. Ransak deg selv i ordets visdom. Slike røtter må lukes ut, og det nye må plantes i stedet, og for det trenger man som regel felleskap, kjærlighet og lys. Noen ting tar tid, og med tid råtner svakheters røtter, og blir god jord så det til slutt blir din styrke, om du ikke gir dem næring, og pleier det nye og gode. Herren kan rense alle ting i ens ånd og sjel, men noen røtter fører til fortapelsen, hvis man gir dem næring. Om de da får rot i din sjel er fortapelsen uten ende, men det finnes alltids omvendelse for de med et hjerte av vilje, og styrke, som ved seier blir til det reneste gull. Selv om alt i deg er rot, og ditt indre hus snudd på hode, voldtatt, og du er tustet inn i et garn-nøste enten gjennom livets lek, eller fiendens garn, kan du alltids bli fri, men ikke om du fra før av var frelst, og har skapt helvetet av uforkludret, egen vilje, idet du forsaket Guds ånd. Da må du gå tilbake i tid til din første kjærlighet, og tjene Herren hele ditt liv, for å oppfylle dine løfter, for at Gud i sin velvillige nåde, kan få mulighet til å ta deg inn, og du får hvile på Abrahams fang.

Kom overens med dine syndere, og anklagere mens du er på stien, så ikke dere kastes i fengsel. Søk å gjøre dette så langt dere kan, og om ditt hjerte er rent, men din medskyldige, eller overtreder nekter, skal du gå videre i frimodighet, og vite at du har prøvd, for Herren din Gud ser dette, og er nådig og barmhjertig. Vi vokser i visdom, tro, og helligjørelse så lenge vi lever, og før så vi uklart, og var svake i kjødet. Herren vet alt dette, og dømmer oss etter vår evne, slik han gjorde med David og Batseba. Hans vrede er grufull, og rask, mens hans nåde varer evig.

Kom overens med dine syndere, og anklagere mens du er på stien, så ikke dere kastes i fengsel. Søk å gjøre dette så langt dere kan, og om ditt hjerte er rent, men din medskyldige, eller overtreder nekter, skal du gå videre i frimodighet, og vite at du har prøvd, for Herren din Gud ser dette, og er nådig og barmhjertig. Vi vokser i visdom, tro, og helligjørelse så lenge vi lever, og før så vi uklart, og var svake i kjødet. Herren vet alt dette, og dømmer oss etter vår evne, slik han gjorde med David og Batseba. Hans vrede er grufull, og rask, mens hans nåde varer evig, forhåpentligvis, og det kan komme noe godt ut av alt, som f.eks tipp…..oldefar Salomo..

Alle er vi forskjellige. Noen er kalt til stille kontemplasjon, visdom, og bønn i det skjulte. Et hjerte i harmoni med verden i godhet skaper ringvirkning over alle klodens barn, for vi er alle ett, selv om alt sett fra verdslig plan er relativt. Andre er Guds talerør, og andre igjen hans arbeidere, etc. Alle er vi grener på Hans stamme, og en menighet ment for flerfoldig tjeneste. Det er våre liv, som er våre stener, som bygger Herrens tempel, som er enhetens menneske av Himmelen på jorden, for tempelforhenget revnet, og Guds rike er inne i deg. Det lille er vakkert, og det store er mektig, men Gud ser skjønnhet i dem alle, og gir oss likeverd, og lønn for hva vi gjør med hva vi har. Den som i kjærlighet gir stort med sin fattigdom, er rikere i Guds rike enn den som gir litt av sin overflod. Vi er alle grener på stammen.

Fri deg ifra all bekymring, ta en dag av gangen, og gi alt til Gud. Stå opp med tro, og med rene lepper hver morgen. Hør på det gode, for du blir hva du fyller deg med. Innta det gode land. Bekjenn det som er godt, og det gir liv. Hold ikke øyet fra å se det som er godt, og før deg frem i noe nytt hver dag. Alt tilhører den rene av hjerte og ånd. Bekjenn alle ting for Herren, bli ren, og kom overens med hverandre hver kveld. Tal positivt til hverandre, og rettled i kjærlighet. Gi kraft til den svake, og lys for den blinde. Gi ordet til de døve, og livet til de døde. La dine ord være som kjærlighets honning, og flyte over alle tider og steder. La din munn reflektere lyset i ditt indre, men vær sann mot deg selv. Det hjertet er fylt av, taler munnen. Det du taler ut får liv, og ord har kraft til å skape, og ødelegge. Vokt din sti, og tal ut imot onde slanger med ordets sverd, for slik vinner du seier. Stå i renhet under lyset, vokt din tanke, fyll deg med kjærlighet, og reis opp Guds sanne rustning, og en beskyttelsens ring rundt deg. Aldri stopp opp i frykt, og gi oppmerksomhet til den onde, for da gror han seg større, og får overhånd. Aldri ta til fysisk sverd, for vold avler vold, og er forbannelsens sti. Dere er Guds barn, og trenger ikke frykte noen skapning, bare Gud. Frykt ikke anklagens, og fristelsens fugler, for de er der så du kan vokse i tro, og bli sterkere, for så er Guds skole. Du kan ikke hindre dem i å fly over ørene, men ikke la dem bygge rede på ditt hode. Du må heller aldri ta noen ond skapning til fange, og tro du er Herre, for med tid må du mate dem, og alle ting i kontakt med hverandre gror nærmere i likhet, og det vil med tid få overhånd. Skap gode tanker, og løs bort alt negativt til lyset. Om du mottar, eller skaper noe ondt, så gi avskjed, og påkall Herren, om du trenger støtte. Hvis du søker utfrielse, så kom til meg, selv om jeg selv trenger HJELP, men om de finnes,  uten at jeg tror de fremdeles er her, så gå til de Hellige, be, fast, og kjemp kontinuerlig i ordet til du er fri, men ikke stå alene i din sjel, for da kommer du inn i mitt mørke, og det er uendelig. Bryt igjennom før det er for sent, så ikke den søte gift, bittre rot, eller falske kjærlighet får ta din sjel og ånd! Tjen Herren ustanselig, for Han er rik på miskunn, og reiser opp dem som han kan. Korsfest deg selv, og elsk hverandre. Det som svir i kjødet lutrer ånden. Intensjonen skaper formål, og god gir frukt. 🙂 Herren tar og gir.

Korsfest deg selv, og elsk hverandre. Det som svir i kjødet lutrer ånden. Intensjonen skaper formål, og god gir frukt. 🙂 Herren tar og gir.

Frykt Herren, og fortapelsen du vise. Du kan ikke se bakenom dine fjell, eller vite når stien ender. Min historie vil lære dem fryktens visdom, og fortapelsens smerte.

It all ended with a beautifull scenery towards the future, and the hope that you would make it to the safe refuge beyond the mountains before the night sweeps out all light, and the stars start falling. He only wanted to be free. Like a bird flying towards the heavens, but now he´s trapped in his flesh, and reality became hell on earth. He realized freedom is limited to it´s consequense, and that he must fulfill the work, and inherit the promise through the choosing of love, accepting of consequense, and selfless sacrifice.

He became what one should have been, and it all ends with a happy family reunion in heaven, where the light will continue to shine, laugh, and sing forever.

Sannheten er at jeg har sluttet med snus uten abstinenser, og helbredet meg selv, etter sommerens hete, yes indeed..! Envy!? Bring it on!

Menneskeheten har lenge vært bundet i sine egne lenker og avføring. De er som den stygge andungen, hvis vann sakte fryser igjen i den kommende vinter. For slik vil det skje. Be om at det ikke skjer på høsten eller vinteren. En dag skal mennesket bli voksent, og den gylne, rene, hvite kristus komme igjen i alle, ja i hele verden. Da skal vi huske hva vi er, bli hvite, og lære å fly med englers vinger lik svanen.

Religiøsitet er blitt en svart firkant. Den fallne stjernes smerte oppsvulmer verden med byller som byer, hvor de vasser i mark, og evig fortapelse. Det hadde vært bedre for dem om de aldri var født. Herrens tårer er uendelige for de fortapte små. Istedet for svart undertrykkelse, og dødens, dekkende plagg vil jeg gi dem lysets arv, sier Herren Gud, om de vil. Den svarte firkant har bundet religion siden dommernes tid, og til tross for Israels profeter, og kristendommens sanne, korte periode før middelalders mørke i det andre dyrets tid, og vår tids vekkelsens bølger, som er de syv flammer, og bringer sannhetens vann tilbake til helhet ifra fordums sjø, og tidshavets strømmer, har vi ikke klart å åpne øynene, og innsett vår guddommelige arv, og blitt engler, eller sett i klarhet, og ikke gjennom et speil, slik apostlene profeterte leste stjernene. Nå er vi i vannmannens tid. Menneske! Deres åndelige fedre forlot dere, og falske hyrder, som kirken, et ondskapsfult vesen, ledet dere på avveie ifra den sanne Gudsdyrkelse, om dere velger så. Kristendommens likegyldige hykleri, og tilslørte ondskap har fullstendig tatt livet av meg, og står for dom. Sønnens tid er her, og familien betyr ikke så mye for meg. Jeg ser på meg selv som uten familie, fordi det er helt sant, og det sier selv Jesus, at vi skal hate vår far, og mor, om så gjelder. Gud holder dom over fortid, fedre, og den gamle tidsalder. De tok fra dere all arv, og rett som menneske! Den rett gitt dere ved korset, som dere fremdeles henger fast i! Han er oppstanden så dere kan bli ham lik, og komme ned ifra korset. Aldri søk korsets symbol annet enn i nattverd, for korset er syndens symbol, men korsfest heller deg selv til hans eksempel ved ditt liv, bruk få ord, og tilbed Herren ved gjerninger, om dere vil gjøre det gode. De samlet dere i ugudelighetens tempel fra den romerske døds avgrunn, og bandt dere fast i lenker i Kirken, hvor dere fremdeles er, og hvor blinde ledet blinde, så dere sammen falt ned i avgrunnen, hvor ulv i fåreklær, og de falske profeter ventet dere. Guds øre var lukket for deres avgudens styggedom, men ikke nå lengre. Ting har skjedd i det høye, som ikke kan forandres. Himmelens vredesbeger er fylt opp av de helliges bønner, og skjøgens dom er nær. Han stiger ned ifra Himmelen som med lyn og torden, og stjernene dekker verden! Slusene åpnes, og elven bryter frem så landet får liv, og isen smelter, for verden er dekket av is, men solen våkner til live, og skinner sterkere enn noen gang. Rent fysisk! Fryd dere av jubel, og løp ut i gatene med blomster, seiersrop, og elsk hverandre, for riket tilhører dere alle!

Livet er som å spille på en harpe. I begynnelsen trår man feil, og faller. Man vokser i troen på seg selv, og lærer sine unike egenskaper, og kvaliteter å kjenne. Om man lytter på Gud, og sitt hjerte, vil han lede dine hender til å gjøre det gode, og alle dine egenskaper, ditt liv, og dine tanker vil komme ut, og ta del i en vakker symfoni, det store mesterverk som Gud har skapt for oss. Se opp! Finn Gud, og la ham lede din hånd. Det er en stor, altomfattende Gud, bortenom definisjon, så som den altomfattende i Åpenbaringen.

Herren ser i nåde til de enfoldige, og inderlige, som vender om med et helt hjerte, og har begge bein plantet i skriften, hvor de kan vokse, få næring, og ta del i Hans løfter som gir vann og brød, for mennesket lever ikke av kjød alene, og de gode gjerninger gir liv for ånd og sjel. Han velsigner dem rikelig, og gir dem ære fremfor anklagere. Han samler glødende kull på anklagers hode, og fanger dem i sitt eget nett, og leder dem muligens ned en sti de ikke kunne se. For dem som står i rett oppimot galt finnes stor ære fremfor anklageren, og fremtid i Himmelen, men også kanskje på Jord. Jeg har nå gitt dere velsignelse, visdom og frelse. Hvis du er vis, så lytt til mine ord! Jeg er stemmen i ødemarken, som synger fremtiden! Kristne! Jeg har prøvd å lede dere, og vise dere veien ifra sidelinjen, og den som setter seg lavt, blir satt høyt, og den som gjør godt, høster godt, så nå kommer ei god tid for meg! 😀 Hvis dere kristne skal kjempe, er tiden nå. Tiden for å rette sitt blikk imot målet, for deres frigjøring er nær, og ifølge meg har dere en liten sjans for Jesu gjenkomst! Thus I dare speak..

Kristne hoper opp kuruker, lik en sau som blind faller om, forvillet i et garn-nøste uten hyrden som klipper den, lik en Jesus-katt, og dens røde tråds livslinje.

Uten sannhetens hyrde, blir de tilgjort samfunnets firkanthet, like en boks, en firkantet hekk, og en celle i helvetet. Kirken blir et tv apparat.

Den rystes, og alt skal skake fremfor sverdet som dømmer, ser, og prøver alt.

Når de kristne forlater kirken, og det ord som ble talt ikke får vokse til gjerning, er de døde, utenfor ånden, og sett ovenifra, er de ikke en flokk, men spres umiddelbart, villig, hver til sitt, for å gjenta sin feil neste søndag.

Hvor er flokken, som en bre nedover dalen? Hvor er flommen?

Slik fryser vannet, og blir liggende som i en myr, ventende på at Guds ånder får forløse det ved solens gjenkomst. Som gir sitt liv i begynnelsen av hver store dag, og farer bort hver natt.

Mennesket er hellig, og bygd av himmelske proporsjoner. Si ikke om skaperen: Du tar feil, og støtt de svake, lik du ville støttet en svak arm, for mennesket er et legeme, en planet, og slik var det ment å være siden floden. Slik viser dere at dere er Guds barn, for djevelens barn sier: Ta tak i håret, og røsk det av dem! Det er mye som ikke har noe nytte, men i Guds øyne er vår kjærlighet vakker, og han elsker oss med desto større nåde, både for oss, og den svake arm, for han er evig tilgivende, og en uendlig rik far. Forsørg derfor hverandre med den godhet gitt oss å gi, for Han lar sin sol stå opp over alle, og gir dere livets gave for ingenting.

Herren lar oss komme til en oase, midt i stormen, som i livets øye, midt i ørkenens hete, ute i det ville, hvor vi finner vann, men hvem vet hvor vi går, annen enn den som ser ifra Himmelen, over neste åskam, eller sand-dyne. Hold derfor ditt blikk festet på Herren, din veileder, og la ditt hjerte tro i rett om deg selv, for da kan du vaske bort enhver skit, for du kan ikke hindre en gribb å fly over ditt hode, men du kan hindre den i å bygge rede. Skyt dem om du vil, og bruk Profetenes ord.

Å lage et velsmakende ord, er som å diske på kjøkkenet, hvor Herren taler rent utifra sitt eget indre, slik også Herren lar vokse frem av moder jord all godhet, og gir det til kjøkkenets Herre, så han finner balansen av alle nyanser, idet han vet hvem det taler til. Alt er et språk, og man er det å være. For hva er substantiv annet enn ved desserten?

Frykt Herren, og fortapelsen du vise. Du kan ikke se bakenom dine fjell, eller vite når stien ender. Min historie vil lære dem fryktens visdom, og fortapelsens smerte. Du skulle bare visst..

It all ended with a beautifull scenery towards the future, and the hope that you´d somehow make it to the safe haven beyond the mountains of the sea, before the night sweeps out all light, and the stars start falling abroad. He only wanted to be free. Like a bird flies to the heavens, but being trapped in flesh, and not making a good fortune, and not making it in time, became a hell on earth, for the accuser came to torment, and drove him insane. He remembered his early childhood, and searched for the path of redemption. He realized freedom is limited to it´s consequense, and that he must fulfill the work, and inherit a promise through the choosing of love, accepting of consequense, and selfless sacrifice?

He became what one should have been, and it all ends with a happy family reunion.

Lys er liv, og liv er lys. Lys er substans. Lyset er kilden. Et frø blir hva det er. Det er liv. Frøet er hardt. Jord har substans. Vann blir hva det er i kontakt med. Vann har minne. Vann er liv. Vann er flyktig. Frø, vann, jord. Grunn over elementene, og Guds navn, YHWH. Siden dualismen i alt, «said the angler fish, and akatsuki», vs resten, som er team på tre-enighet. Gud er egentlig heller to, vel både det, en, og iallefall tre. Sistnevnte er alle enige om. Alt har sin rolle. Alle har vi vår natur, og alle velger vi vår sti, men tyngdekraften fører enhver elv ut i havet, og ingen har sann frihet. Alle har vi vår plass, og vår syklus. Alt koster noe. Alle valg koster – både på godt og ondt, men ikke alle valg gir liv. Det evige liv, er død ifra kjødet, og Ahayahs visdom er bakventland for denne verden. Hans frihet er frihet ifra det vi kaller frihet, som er av kjødet, ved liv etter ånden, og hans fred er fred på tross av verdens omstendigheter, og ikke på grunn av. Ånden stiger, og det fysiske synker. Bruk talentene på det gode, og høst godt.

Livet er som å spille på en harpe. I begynnelsen trår man feil, og faller. Man vokser i troen på seg selv, og lærer sine unike egenskaper, og kvaliteter å kjenne. Om man lytter på Gud, og sitt hjerte, vil han lede dine hender til å gjøre det gode, og alle dine egenskaper, ditt liv, og dine tanker vil komme ut, og ta del i en vakker symfoni, det store mesterverk som Gud har skapt for oss. Se opp! Finn Gud, og la ham lede din hånd. Det er en stor, altomfattende Gud, bortenom definisjon, så som den altomfattende i Åpenbaringen.

Herren ser i nåde til de enfoldige, og inderlige, som vender om med et helt hjerte, og har begge bein plantet i skriften, hvor de kan vokse, få næring, og ta del i Hans løfter som gir vann og brød, for mennesket lever ikke av kjød alene, og de gode gjerninger gir liv for ånd og sjel. Han velsigner dem rikelig, og gir dem ære fremfor anklagere. Han samler glødende kull på anklagers hode, og fanger dem i sitt eget nett, og leder dem muligens ned en sti de ikke kunne se. For dem som står i rett oppimot galt finnes stor ære fremfor anklageren, og fremtid i Himmelen, men også kanskje på Jord. Jeg har nå gitt dere velsignelse, visdom og frelse. Hvis du er vis, så lytt til mine ord! Jeg er stemmen i ødemarken, som synger fremtiden! Kristne! Jeg har prøvd å lede dere, og vise dere veien ifra sidelinjen, og den som setter seg lavt, blir satt høyt, og den som gjør godt, høster godt, så nå kommer ei god tid for meg! Uttrykksikonet grin

Hvis dere kristne skal kjempe, er tiden nå. Tiden for å rette sitt blikk imot målet, for deres frigjøring er nær, og ifølge meg har dere en liten sjans for Jesu gjenkomst! Thus I dare speak..