Skrevet og oppdaget utelukkende av Thomas Eidsaa.

Den Ontologisk-Metafysiske lov om kilde, kjærlighet og lys.

En interessant oppdagelse! Kilder: Boken; The Source-Field Investigations av David Wilcock, min egen bok The God Reality, samt livet og studiene av Anonie Von Leuwenhoek, Dr Robert Brown, Dr Nicola Tesla, Dr Wilhelm Reich, Dr Victor Grebennikov, Dr Alexander Golod, og de fremdeles levende Dr James DeMeo og Dr Ed Wagner. Alle disse vitenskapsmenn beviser kildefelt-teorien og Guds eksistens, hver innen sitt felt. Spesielt sikter jeg til Reich-vitenskapsmann, Dr James DeMeo som videobeviser Reich sine eksperiment av spontan evolusjon «bion biogenese» på YouTube.

Religion og vitenskap har løyet for deg! Intelligent design kan bevises!

Dette vil forandre alt! Alt! Fra måten vi samhandler til teknologi, hva internett egentlig er, hvordan vi kobler oss til naturen, hvordan vi behandler dyr og spesielt: Hvordan vi ser Gud. Religionen må reformeres med ny vitenskapelig kunnskap, og siden jeg hadde vett å se det gjennom, gjorde jeg det.

Mens stort sett hele verdens befolkning fremdeles tror på kreasjonismen, er det få som stiller spørsmål ved hvordan kreasjonisme faktisk skjer.

Hvorfor gjør ingen denne undersøkelsen?

De fleste religioner er enige om at Darwins teori om evolusjon av arten er helt sinnssyk, uprøvd og umulig ved en tilfeldighet av milliarder til en. Dette er sant. Men det spiller ingen rolle med mindre den religiøse tilhengeren skulle bevise noe annet. Og det er det vi faktisk skal gjøre i dag. Vi vil kalle denne vitenskapelige hypotesen / teorien for kildefeltbiogenese, et begrep som brukes av Reich-forsker Dr. James DeMeo.

Mitt personlige interessefelt er om jeg skal oppdage om jeg har rett i hypotesen min om at den seksuelle handlingen symboliserer skapelsen, og hypotesen min er at alt = seksuell energi. Eller kilde-felt = seksuell energi. Og til og med åndelig energi = forvandlede former for den seksuelle energien. Jeg vil videre komme til konklusjonene at negativ energi = helvete.

Energi som ikke kan resirkuleres av Gud. Gud er super-samvittigheten som legemliggjør denne matrisen / alt liv og romtid.

Vår hovedstudie vil være de replikerbare oppdagelsene til østerrikske Dr. Wilhelm Reich. Han oppdaget noe som heter Orgone Energy, et annet ord for ETHER, det greske ordet for kvintessens, som jeg hevder er det åndelige takyonfeltet i fysikk, det feltet som all romtid og fysikkens krefter stammer fra. Et universelt felt som skaper bioner – byggesteinene for hele livet. En fysikkraft som fremdeles ikke er anerkjent av vitenskapen, fordi den bekrefter eksistensen av en sannsynlig en enestående Gud. Russland kaller dette Torsion Field. Amerika kaller det ofte Scalar Energy, og du vil finne disse 3 begrepene blandet på internett. Jeg går oftest etter Source Field, Ether og Orgone energy, som definert av Mr Wilcock.

David Wilcock avslutter i sin bok Source Field Investigations, at. Rom, tid, materie, energi, samvittighet og biologi skapes av en (Gud) universell samvittighet. Og det viktigste manuset er kjærlighet. ¨ Veldig tydelig. Jeg har lest boken hans, og den må en ha for denne bevegelsen av lys.

Dette kildefeltet (eller kraftfeltet, som i Star-Wars), som er alt vi ser, har historisk blitt betegnet som styrken (av egypterne), som eter av grekerne, som mana (av polyneserne på Hawaii) , og Vril (av Nazi-Tyskland) osv, som var ivrige etter å utnytte denne styrken. For interesserte: Les Vril’s Secrets av Robert Sepehr. Jeg leste det. Det er ¨ok.¨

Jeg postulerer at kjærlighet og lys utgjør en evig metafysisk lov, eller kode for hele universet å eksistere, som jeg har hevdet å ha oppdaget.

Tenk på hvordan kjærlighet / reproduksjon og sollys virkelig utgjør en evig livskrets, så lenge dette universet varer. For perfeksjonistiske tiltak, bør jeg nevne at vann bare er en bestanddel av livet, men ikke livet i seg selv.

Kildefeltet (som er orgone – orgone som er oppkalt etter orgasme og organisme), forplantning og lys (fotosyntese) gir alt liv vi ser på denne planeten. Du trenger selvfølgelig tilstedeværelsen av vann. Men siden kildefeltet konstruerer all materie (hele universet – inkludert vann), og har en samvittighet basert på kjærlighet og lys: Det virker gyldig å sette disse 3 sammen i det jeg kan bli gjort til et magisk system eller en hellig triade . Kildefelt, lys og kjærlighet.

Du kan synes det er rart, men jeg antar i denne boken at: Kildefeltet = positiv seksuell energi.

Og det: All livsenergi = negativ, eller positiv seksuell energi. Den positive energien er mann, og den negative energien er kvinne innen alkymi, fortidens sanne vitenskap, noe jeg forklarer etterhvert. Wilhelm Reichs forskning viser at SUN, og SEX er de største orgone / kildefeltgeneratorene.

Kildefeltundersøkelsene

En snill hippie ga meg David Wilcocks Source Field Investigations, en bok som var den første i sitt slag. Det revolusjonerende innholdet forbløffet meg. Her var unektelig vitenskapelig bevis på Gud!!! Jeg var på YWAM Kona Hawaii i 2012, året det kom ut. Etter at jeg ble kastet ut av Kristen-skolen for å stille for mange spørsmål, endte jeg på en tøff, messiansk reise som fortsetter til i dag. Jeg fant sannheten og deler den med deg. The Source Field Investigations er den største sci-fi-spirit-science-boken jeg noen gang har lest, og ingenting kommer i nærheten. Jeg oppfordrer alle jeg møter til å lese den. Det burde vært curriculum for grunnskole. Folk burde si ¨ selvfølgelig eksisterer Gud, det ble bevist på 1600-tallet av Leeuwenheuks eksperimenter med sterilisering! ¨

Gud eksisterer, er et målbart felt, og Gud driver evolusjon / skaper alle arter. Dette bør læres i barnehagen. Men det er ikke slik. Hvorfor? Det er enkelt, men vanskelig å forstå for en som er naiv: Årsaken at sann vitenskap har vært hemmelig i 400 år er på grunn av hemmelige samfunn. Ja. Det mest elementære faktum som skulle ha blitt etablert i barnehagen som grunnleggende for all fysikk, religion og vitenskap, har blitt en hemmeligholdt i 400 år siden den første moderne oppdagelsen !!!

Det har alltid vært kjent for de innviede, men for oss som ikke er innvidd, er dette utrolig moderne! Wow! Gud eksisterer faktisk!? Det er en kraft i naturen som skaper livets genetiske kode ut av tynn luft? Dette er det utallige forskere har oppdaget helt siden Leeuwenheuk. I dag kalles det «Reich eksperimentene i Oslo». Sterilisert vann og strandsand gir mirakuløst liv ut av ingenting fra det W. Reich observerte med mikroskop, identifiserte, isolerte og kalte bions.¨ Disse bionene er bindingsblokkene mellom uorganisk og organisk materiale. Kraften omgir alt, og holder alt sammen og skaper uendelige nye livsformer. Dr James DeMeo er en har et nettsted med YouTube-videoer der du kan se livet dannes av ingenting annet enn sterilisert vann og sterilisert strandsand. Han kaller dette for bion biogenese, og den forklarer hvordan livet startet: Kildefeltet.

Big-Bang teorien, og teorien om livets evolusjon som stammer fra ingenting annet enn en enkelt celle som ble rammet av lynet for 3,5 milliarder år siden, er langt mindre troverdig enn mine teorier om det elektriske universet, Source Field-teorien og bion-biogenesen. Ateistiske trossystemer har hjernevasket oss så lenge at vi klamrer oss til dem som man ville klynget seg til en religion, selv i denne informasjonsalderen. Vi har glemt at vitenskapen ble nøye konstruert og finansiert av hovedsakelig jøder og frimurere, ¨ den sabbataisk-frankistiske Illuminati Jesuit-konspirasjon ¨ som jeg liker å kalle det, ikke din typiske jøde eller frimurer.

Deres kvakademiavitenskap bygger utelukkende på tro, og ikke på fakta i det hele tatt! Ateistisk moderne mainstream-vitenskap er bare en annen religion. Den sprøeste religionen av alle. Løs kabalen …! Roten til problemet …

Illuminati høres ikke riktig ut. De er ikke en haug med soltilbedere. De er våre fiender, selv om jeg hater å ha noen…

I dag er det banebrytende beviset på Gud, kildefeltet, holdt tilbake fra allmennheten, da det ville knuse 400 år med teorier, og vekke publikum og kristne til virkeligheten: Gud er en vitenskapelig virkelighet? En målbar styrke som holder alle ting sammen? Ja absolutt.

Etterretningsbyråer og hemmelige regjeringsforskere har lenge brukt denne fysikkhemmeligheten til å kontrollere kildefeltet, og verst av alt, konstruere «black magick teknologi» som internett og «dyrets merke 666»: åndskontroll. Ja, du hørte meg riktig. Det såkalte dyrets merke er her: En teknologi for kunstig å kontrollere eteriske vibrasjoner for å ekskludere deg fra den himmelske domstolen! Ingen rettferdighet her? I det minste ikke for meg … Vi snakker avansert svart magi implementert på alle mennesker i global skala, men det vil ikke bli avslørt før du har lest min bok om åpenbaringen.

Mr Wilcock sier også i sin bok: ¨ Kan vi tro at vi fra hukommelsestap – går gjennom erfaringer som til slutt vil lede oss til en full oppvåkning i omfanget av denne (Guds) uendelige bevissthet? ¨ Med andre ord: Guds rike. En verden innstilt på kildefeltet av kjærlighet og lys! Der fred og kjærlighet hersker, ettersom alle har sammenhengende etikk; ett opplyst universelt broderskap av mennesket, der ingen hever knyttneven mot sitt medmenneske. Denne verden er hellig …

New-Agere har lenge vært LYSÅR foran jordens befolkning når det gjelder å beseire teknokratiet/kvakkademia og avsløre skjult vitenskap og hemmelige selskap. Det er på tide at teistiske mennesker som kristne tar over og gjør sitt. Løven BRØLER …

Universet vårt er resultatet av en superbevissthet, et intelligent felt eller en guddommelig matematiker som skaper romtid, elektromagnetisk energi, samvittighet, samt også liv, gjennom bion-biogenese. Den anerkjente fysikeren Michio Kaku mener denne ¨Gud ¨ eksisterer i den 11. dimensjonen som han selv sa. De kaster perler for svin. Google ¨ Er Gud en matematiker? / Is God a mathematician?¨

Charles Darwins far var en frimurer fra 33. grad. Dette sataniske (ikke Luciferian) brorskapet er en åndelig kult og tror på overlevelse av de sterkeste, ikke skjønnhet, harmoni fra kildefeltet eller kjærligheten.

Reichs oppdagelser av spontan generering av liv fra Orgone gjennom bioner, hvorpå det amerikanske FDAs brant tusenvis av bøkene hans og hans teknologier, etterfulgt av hans mistenkelige død som 61-åring i FANGENSKAP, er bevis på et hemmelig samfunn som en konspirasjon om å styre vitenskapen, og alle vitenskapelige felt borte før menneskeheten våkner til den sanne religion, hvor vitenskap og tro er gjenforent, slik det var under Kirken og alkymiens ny-antikk; Guds unektelige eksistens og begrep som «moral, godt og ondt.» Materialistiske bankfolk hater beviset på Gud og ånd. Teorien om evolusjon ble dannet i henhold til deres evolusjonsteori; «overlevelse av de sterkeste / rikeste.» Ikke om skjønnhet, perfeksjon, harmoni og kjærlighet!

De erstattet ganske enkelt Nietzsche med Kristus, imens Gud sier: Styrken til den sterke er armens lengde. Det er ett ordtak jeg selv fant på.

Ekte forskere jeg kjenner som Harry Rhodes og Thomas Joseph Brown, ikke kvakkademikere, sier alltid at kildefeltet er kilden til verdensomspennende rom, elektromagnetisme, liv og samvittighet. Alt er matrisen til en superbevissthetsgud.

De fire kreftene i fysikken vil forsvinne når den enhetlige fysikkteorien for kildefeltfysikk presenteres. Vitenskap i dag er ingenting annet enn en vitenskapelig religion av eliten. Nikola Tesla og Wilhelm Reich er dessverre de eneste historiske forskerne som virkelig fremmet ekte fysikk, og ikke Einsteiniansk fysikk.

Tesla sa: ”Einsteins relativitetsarbeid er en fantastisk matematisk drakt som fascinerer, blender og gjør folk blinde for de underliggende feilene. Teorien er som en tigger kledd i lilla som uvitende mennesker tar for en konge … dens eksponenter er strålende menn, men de er metafysikere snarere enn forskere. ” Sannheten om dette kildefeltet må du finne ut selv. 

Loven kort fortalt!

Hvem er Gud? Definisjonen av den monoteistiske Gud er Skaperen. Skaperen må derfor være kjærlighet og lys. For solen, og sex opprettholder livets sirkel!

1 Kildefeltet er skaperen. Skaperen kalles ofte ¨Gud¨. Og skaperen er også kjærlighet og lys. Så vi har tre metafysiske skapere. En treenighet, men en ¨ all-far. ¨

Men hør på dette:

2 Kjærlighet er lik ordet lov, og når det kombineres med lys / intellekt: det skaper all menneskelig moral. Ordet innebærer respekt, medfølelse, sosial vennlighet og omsorg.

3 Lys betyr hellighet, sannhet, opplysning, ild, spredning av kunnskap, utveksling av ideer, fred og orden.

Wow. Og fordi kjærlighet er det vakreste aspektet av mennesket, som krysser grenser, kulturer og religioner: La oss derfor gjøre det til loven: En verdensreligion så fantastisk og sann at ingen kan være uenig!

Videre: vi kom opp med en hellig treenighetslov. Og på skapelsens første dag sa Gud / kilde: La det være kjærlighet og lys, og livets sirkel ble født, sammen med de tre guddommelige:

En treenighet som består av Kilde (Gud), kjærlighet (ånd / guddommelig feminin) og lys (hellighet / guddommelig maskulin).

Disse konseptene kan utvides videre, som dette handler om, for å se hvor langt vi kan gå?

1 skaper Gud / kilde-tachyon felt / eter osv., 2 livets sol / sønn / ild / hellighet, og 3 den guddommelige feminine moren eller kjærligheten, som skiller seg ut som den hellige ånd, shekinah i jødedommen, Sophia i gnostismen, mor -jord, måne, dame Venus osv. avhengig av religion.

Disse tre kan være Gud, Jesus sønn / Guds sol og Den hellige ånd. Avhengig av hvilken religion du holder deg til, kan det være noe som den hinduistiske treenigheten Brahma, Vishnu og Shiva, eller den egyptiske Ra, Horus og Isis. Eller babylonske Nimrod, Tammuz og Semiramis, som man med rette kunne anta Gud far (kilde), hellig mor (lys) og kjærlighet (guddommelig barn / frukt) i dette konseptet. Dette er bare eksempler på treenighetskonseptet som krysser religioner. Men vi vil gå for den mest filosofisk sanne gjengivelsen, som tilfeldigvis er kristen. Jeg vil ikke at barn skal bli assosiert med den hellige ånd, uansett hvilke sammenligningselementer som er, og med tanke på at ånden til barn eller ¨barnlikhet ¨ er hellig.

Da jeg er litt av en kristen-buddhist, ble jeg forbauset; bare den kristne treenighet tilsvarer perfekt kilde, lys og kjærlighet. Men kristne har mistet den mystiske betydningen av YHWH som 1 både personlighet og 2  «alt som er av det som er godt/Gud», mens zoroastrianisme og hinduisme er de eneste religionene i dag der den øverste Gud er vitenskapelig gyldig, nær kildefeltfysikk.

Når det gjelder vitenskapelige himmelske religioner.

Vi vil bruke YHWH og Brahman mye, da de begge er en personlighet og også selve «altet», som vi bare omtaler som «alt», selv om Brahman ikke nødvendigvis er alt som er bra, ettersom hinduisme og buddhisme ikke er taoister, men har et mer flytende syn på yin- yang, polære motsetninger, inkludert godt og ondt. (Se ondskapens problem.) Men begge har sammenlignende-religiøs tro med kristendommen, som karma / synd, Naraka / helvete og dharma / livsvei. Ved å veie buddhismen og den «kristne# kristendom fra det 1. århundre (troen på Mazzaroth) opp mot hverandre, er de nesten identiske, spesielt i deres definisjoner av hva som er synd / dårlig karma. Den største forskjellen er striden om reinkarnasjon, som jeg har en artikkel om. Kristendom og buddhisme er de eneste religionene som har vitenskapelig bevis for oppstigning etter døden. I tibetansk (tantrisk) buddhisme og buddhisme generelt er det mange mirakler, mange tilhengere, og mange buddhistiske munker lever veldig strenge hellige liv i naturen med kildefeltet, og oppnår ¨rainbow body ¨, den høyere dimensjonale kroppen. Instituttet for noetisk vitenskap har dokumentert mange tusen buddhistiske munker som forvandler kroppen til lys, et mirakel som ikke er ulikt det mest fantastiske du ser på «God-TV». Mediterende munker gradvis krymper i størrelse når de dør, med regnbuelys sett i nærheten av munk før, under og etter. Det som gjenstår er en kropp i håndstørrelse som holder seg overnaturlig varm lenge etter døden. Ofte forsvinner kroppen helt, og etterlater bare hår og negler som deretter oppbevares i et tempel. Noen av disse munkene er i stand til å lage et håndtrykk i solid stein eller passere gjennom vegger under denne oppstigningsseremonien i regnbuens kropp. ¨

Og som Jesus og Johannes døperen, mange buddhistiske munker som ¨Buddha boy¨ kan overleve uten mat eller vann i årevis. Jeg trenger også 1/5 av det normale kostholdet, og har levitert, skinner på fotografier når jeg er Buddha, noe som burde være normen. Jeg mener, de tidlige kristne munkene mediterte i huler i årevis og ble sett bokstavelig talt skinnende, noen leviterte. Se St. Joseph of Cupertino som leviterte til toppen av Peterskirken. Kristne og buddhister bør hjelpe hverandre. Ja, Jesus er Messias, vi vil komme til det, som en erfaren klar drømmer, ikke fortell meg de rene kjærlige buddhistiske åndene gikk til helvete. Hvor enøyd kan du bli! Det er også hundrevis av buddhistiske mumier av munker som mediterte så lenge at de døde, men holdt seg varme, uten at kroppen deres forråtnet, fortsatt bevart etter hundrevis av år akkurat der de «nå mediterer fremdeles». Men vi er etter regnbue-kroppen, da fenomenet er identisk med Jesu oppstandelse.

Ledetråden til å oppnå regnbuekroppen er å bare ha kjærlige tanker i 5-20 år og annen buddhistisk praksis. Vitenskap gir verken kristne eller buddhister den respekten de tjener.

Det er bevist at kristne stiger opp gjennom nær-død-opplevelser og mirakler. Det kan være andre som stiger opp som jeg ikke vet om, kanskje sjeiker, jøder eller zoroastrier. Men Kristi og Buddhas lære og liv er vitenskapen og nøkkelen. Mange buddhistiske munker oppnår regnbuekroppen lenge før døden og blir sett med regnbuer rundt seg, med glorier som skinner eller er gjennomsiktige på bilder osv.

Kristendom og buddhisme har tydeligvis hatt mye å lære av hverandre. Amen. Vitenskap gir verken kristne eller buddhister den respekten de tjener. Det er bevist at kristne stiger opp gjennom nær-død-opplevelser og mirakler. Det kan være andre som stiger opp som jeg ikke vet om, kanskje sjeiker, jøder eller zoroastrier. Men Kristi og Buddhas lære og liv er vitenskapen og nøkkelen. Mange buddhistiske munker oppnår regnbuekroppen lenge før døden og blir sett med regnbuer rundt seg, med glorier som skinner eller er gjennomsiktige på bilder osv. Mange gjør mirakler du ikke engang ville tro, som Lung Gom Pa.

Men i motsetning til Kristendommen, i buddhismen finner du Nirvana / frelse, ved å tømme deg selv fra lidelse for å finne deg selv, forlate kjødelighet / synd / karma / vedlegg, og ved å få intellektuell og emosjonell opplysning; ¨ bli hel / fullført, bli den du virkelig er, som Buddha er et eksempel på, og som ikke krever en ekstern frelser. Det handler mer om ¨ fred, kjærlighet, forståelse og Buddha-bevissthet/samvittighet ¨.

Kjærlighet er håpet fra i går, i dag og i morgen. Kjærlighet / medfølelse og lys / opplysning er de beste menneskelige egenskapene, de guddommelige menneskelige egenskapene, som krysser alle språk, etnisiteter, religioner og grenser over hele tiden hvor som helst i universet. Sammen smelter de sammen til moral, noe som resulterer i alle historiske høykulturer. Vår kjærlighetsreligion er lærdommen for menneskeheten å oppgradere og slippe våpnene. Å nå likevekt, fred og global enhet.

For verden kan bare være en gjennom vanlig humanistisk etikk, ikke etnisitet. Kjærlighet og lys er svaret.

De populære hippie-uttrykkene ¨ fred elsker anarki ¨, og ¨ fred, kjærlighet og forståelse ¨ er rett og slett barn av denne filosofien. For hvordan kan det være fred uten felles menneskelig etikk; et universelt brorskap av opplysning? Den greske filosofen Aristoteles innså at homogen etikk gjennom enhet i vitenskap og religion var grunnlaget for enhver sivilisasjons overlevelse.

Verden har aldri vært ETT før, som via internETTET. Muligheten for verdensfred og en gullalder er innen rekkevidde for første gang i historien. Stopp alt du gjør, les lovene, meditere over kjærlighet, fyll deg selv med lys, og stå opp som et nytt menneske. Du er nå fremtidens barn. Start en sivilisasjon bygget på vanlig menneskelig etikk, eller se at vesten forgår!

Vår tro / etikk / kode / religion er: ¨Kilde, lys og kjærlighet! ¨

Vårt motto er ¨Lys til folket! ¨ Betydning av spredning av kunnskap og lov, vårt mål om et verdensomspennende opplyst brorskap.

Og vårt kamprop er: ¨Light and Love! ¨. Hvorfor ¨ lys og kjærlighet ¨ og ikke ¨ kjærlighet og lys ¨ som er så populært? Det er bare fordi solen kom først, noe som muliggjorde kjærlighet / reproduksjon. Dermed: Lys og kjærlighet. Og begjær. Lyst etter livet! DRØM!

For kildefeltet er LIFE, og kildefeltet er orgasme i natur og uttrykk. En viktig del av livet vårt? Husk de fire l’ene. Lys, lyst, liv og latter.

Tenk deg en dag da menneskeheten er EN! Med bare vinnere og ingen tapere! Jeg vil skape en slik verden.

Farvel, farvel, falske religioner!

Fra nå av vil jeg forkynne loven.

REDIGERING: Da jeg var ferdig med denne loven, begynte det å regne vann INNE en dag uten regn. Bare noen få dråper, men vannet traff skjorta og utvidet seg til halve armen var våt! Moren min så på at dråper dukket opp fra ingensteds, og det var da jeg husket profetien om vannbærerens tidsalder. Vannet ga meg Gudstroen til å fortsette å skrive loven.

Jeg opplever overnaturlige ting hele tiden, etter å ha innlemmet kildefeltet i min religion og teknologier (Orgonitter og eter-oversettere / cloudbusters) og følte de helbredende energiene sive gjennom kroppen min.

Det endrer imidlertid ikke det faktum at vann dukket opp fra ingensteds, på den varmeste dagen om sommeren, og at vi ikke har noen vannuttak i toppetasjen.

Religionens reise tilbake mot sannheten.

Religion startet med tilbedelse av planets eteriske krefter, våre banesatellitter, solen og månen; også tilbedelse av den eteriske kraften i naturen, også kjent som den store ånden, årstidene, dyrene, arketypene og de perfekte menneskene, ofte avbildet som en gud og / eller en gudinne; guddommer unnfanget fra naturfilosofi og astrologi, samt værfenomenet, ettersom kildefeltet har mange aspekt.

Eller kanskje, som jeg liker å si: Aliens / Guder skaper menneskeheten. Menneskeheten oppfinner guder, menneskeheten blir gudene, menneskeheten ødelegger seg selv. Gjenta.

I dag er menneskehetens SANNE astroteologireligion, hellige geometri og kildefeltet glemt under tidens sand, og skiller oss inn i forskjellige religioner, med den sanne betydningen bare avslørt av komparativ mytologi.

Men jødedommen, kristendommen og de fleste religioner etter Atlantis innlemmet opprinnelig mye forståelse av kildefeltet som i tilbedelsen av de 7 lysene (planeter) og 12 konstellasjoner / disipler / se «Mazzaroth av Moses» i jødedommen.

Det er ingen historiske opptegnelser om en vitenskapelig forening av eteriske, vitenskapelige, åndelige og moralistiske prinsipper, som min lov om lys oppnår enkelt og elegant, med det eneste unntaket fra esoterisk kristendom fra det 1. århundre, en religion som ble oppdaget for første gang av min 6-bokserie, som har noe som heter den hellige treenigheten, som tilfeldigvis dukker opp igjen fullkommen på tidspunktet for det nye Atlantis: Den treenige Gud for kilde, lys og kjærlighet.

Det har heller ikke vært nevnt noe slikt konsept noe sted i historien til nettet. Spør deg selv dette: Hvis Jesus var en allvitende skaper-Gud, ville han ikke ha kommet lenger i sitt ¨ Guddommelige utnevnte  oppdrag ¨ ved å gi oss denne vitenskapelige religionen? Millioner av liv ville blitt spart fra krig, og hans religion ville sikkert ha lykkes i de fjerne hjørner av Afrika! Jeg tror Jesus var en dødelig inkarnasjon av Gud, med begrenset kunnskap, om enn å være Gud, men det er bare meg.

Loven beskrevet nedenfor er den eneste hypotetiske religiøse loven i vårt univers som gir mening fra 1 filosofisk og 2 vitenskapelige absolutte argument.

Denne loven inneholder ca. 18 sannheter eller koder, ikke at jeg ikke kunne gjøre mer eller mindre, det var bare ikke nødvendig. Jeg tror at denne loven skal innlemme begynnelsen, evolusjonen og formålet med livet skrevet i stjernene og hele skapelsen, inkludert alle moralistiske koder. Det er perfekt, som et ontologisk argument i seg selv, ergo navnet. Det er ikke langt å lese, og du vil få et vismannskjegg.

Hvis du ikke har studert Source-Field-Investigations av David Wilcock, for eksempel interdimensjonal fysikk / skalarfysikk / torsjonsfeltfysikk, har den mange navn, gå og studer den først. Det er vitenskapelig og ekte: Eksistensen av det eteriske kildefeltet er ikke omstridt.

Den ontologiske, metafysiske loven om kilde, lys og kjærlighet.

Leksjon 1.Alternativ ikke-partikkel eterfysikk av fonetisk hellig geometri ¨partikler ¨, (ikke-Einsteinian) bygget på f.eks. Dr. Nicola Tesla, og David Wilcocks visdomslæringer på Gaia.com viser at: Siden kilde-feltet er altet- gjennomsyrer alt i den vitenskapelig skaperen, er Source-Field, med all sannsynlighet, monoteisten, skaperen/Gud av religion og universet; all rom-tid og fysikkens krefter. Dette multiverset er noe sammenlignbart med ¨Gud trodde¨ der feltet legger stor vekt på kjærlighet, skjønnhet, harmoni, reproduksjon og hellighet. Men hva med ondskap? Hvis god / Gud skapte ondt, er ikke Gud ond? Nei. Gud ga d-evil/ondt sin samvittighet og frie vilje før ondskapen falt. Gud strakte sin samvittighet og mindre vesener ble skapt. Vi lever INNE i og AV Gud, som celler i et legeme, men vi er ikke selvfar.

Hvert atom (en fonetisk vibrasjon), og alt du noensinne har sett, er vitenskapelig en del av ETT felt, eller kanskje to når det inkluderer det elektromagnetiske feltet. Det ene feltet: KILDEFELTET, og dets hovedskript er kjærlighet, lys, symbiose av liv og reproduksjon slik vi oppdaget. Dette er det hypotesiske tachyonfeltet til partikkel-fysisk kvakademia (fordi partikkelfysikk ikke fungerer).

Hver megalittisk kultur så hellig geometri som midtpunktet i religion og samfunn, og bygde monumenter for å utnytte kildefeltets energi gjennom hulromsstruktureffekten oppdaget av Victor Grebennokov og videreforsket av Alexander Golod samt nålevende geni Dr. Ed Wagner.

Bare gå til en basilika, en gammel moske, et hinduistisk tempel, Roma, Hellas, Angkor Wat, Kina, Sør-Amerika, osv., Så finner du nøyaktig samme gjentatte fonetiske mønstre, hellige geometriske mønstre osv, Som ¨blomsten til liv/metatron’s kube¨, metafysiske/fysiske symboler ¨ som f.eks det universelle hakekors, som til og med er funnet i Israel.

En pyramide fungerer som en trakt for kildefeltet. Feltet ble kalt eter av grekerne, som er betegnelsen som ble brukt i vitenskapen og frem til det ble oppdaget i 1905 av «Michelson-Morley» eksperimentet, motbevist av jødiske Albert Einstein på vegne av jødiskoligarker, kanskje? Det ble også kalt Vril av nazistyskerne, Prahna av hinduene, Chi av kineserne og Mana av polyneserne som utnyttet det.

Den tapte kunnskapen blir kjent igjen fordi det ble bevist at den eksisterte 100% sikkert, gjentatte ganger, av Dr. Wilhelm Reichs bion-eksperimenter i Norge 1936-37, hvoretter han måtte slutte som lærer i Oslo, for å etterkomme press i norske medier. Bion er byggesteinen for alt liv og stammer spontant fra selv inorganisk materiale (f.eks. FE) som små blå levende bobler som klumper seg sammen, typisk til vorticella, paramecium og amoeba, og utvikler seg videre (Se James DeMeo) til plankton i perioden 1 -2 uker, gjennom å få DNA-sekvensen direkte fra kildefeltet.

Alt dette, bionene, planktonet, kom fra sterilisert sand-strand. Gjentatte ganger. Fortsatt ansett som pseudovitenskap (med mindre du jobber i svarte-prosjekt), blir Reich-eksperimentene fremdeles utført den dag i dag av Dr. James DeMeo. Det må æres at Dr. O. Ed. Wagner klwww.wavesindarkmatter.com er en av få annerkjente alternative forskere som tør å forske på etervitenskap utenfor den politiske normen i vesten. KJEMPEBRA!

Dr. Reich hadde allerede omdøpt eteren til Orgone etter Organism and Orgasm på 1930-tallet, ettersom han mente at universet var seksuelt, men overføres til høyere samvittighet (e.g jobb) som Sigmund Freud foreslo. Sistnevnte var gal.

Reich beviste uten tvil at evolusjon startet med BIONS fra Source Field (Orgone). Reich skilte mellom Positive Orgone (POR), og Dead Orgone (DOR) hvor sistnevnte er giftig. MINE studier har vist Reich rett, at all energi er enten positiv mannlig seksuell energi (POR), eller kvinnelig død seksuell energi (DOR). Kjærlighet er alt. Selv hat er et kjærlighetsbarn, og DOR kan opprettes fra for eksempel ødelagte forhold, døde ambisjoner og ødelagte tidslinjer. Jeg er sikker på at du har følt det. Vi har ikke tid til å gå inn i POR, DOR og Oranor ettersom det er en ufullendt fysikk, i motsettning til Trevor James Constable’s eter-fysikk, en videreføring av Reich’s cloudbuster eksperimenter, som vi jobber med.

Leksjon 2: Den hellige treenigheten, skapelsen av liv, dets formål og den etiske koden i dette universet kan oppsummeres i ett avsnitt for å meditere over. Kilde / Gud = Lys + Kjærlighet = Gud / menneske. Videre utover det kan dere gjøre deres egne betraktninger. Dette er den metafysiske ligningen til symbiosen til alle. Den kommer dere ikke unna.

Jeg vil forklare alt i god tid.

Denne loven beskrevet nedenfor den enhetlige teorien om prinsipper innen vitenskap, filosofi, religion, etikk og moral. Gjenoppdagelsen av den sanne, vitenskapelige, eldgamle religionen. Religionen som daterte vedaene, den sanne mystiske læren til Jesus …? Kan være.

Livets sirkel starter med 1. Kilde / Big-Bang / Gud hadde en orgasme og sa: La det være 2 lys og 2 kjærlighet!

Jeg pleier å si: Lys gir oss form (alt overflateliv kommer fra fotosyntese), og kjærlighet holder oss i form (den seksuelle forplantningsakten). Lys gjør livet mulig, mens kjærlighet holder livskretsen i gang. Kjærlighet holder oss i form! Uten kjærlighet ville det ikke være noe moro i livet, eller rettere sagt: Det ville ikke være noe liv i det hele tatt! Fjern noen av disse tre fra den hellige treenigheten, og det vil ikke være noe liv.

Kilde (Gud), lys og kjærlighet er den hellige treenighetsskaperen (livets sirkel) ingenting ville eksistere uten. De elsker hverandre og skaper alt liv: Symbiose. Lær å leve i dem …

Siden de er våre vitenskapelige skapere, konkluderer vi med at kilde, lys og kjærlighet er det mest konstruktive universelle konseptet, og det reneste / helligste konseptet. De burde ha flere hemmeligheter, og hvis intelligent design er sant, kunne vi ha funnet gullgås.

Leksjon 3: Hvem / hva er Gud? Definisjonen av den monoteistiske Gud er all-fars skaperen av alt, akkurat som kildefeltet. Ok. Wow. Bevis på en monoteistisk Gud. Men hva mer? Kristendommen lærer at Gud er tre i en person, det samme gjør hinduismen. Og sidensollys, og kjærlighet / sex opprettholder sirkel av liv, har vi tre metafysiske skapere. En treenig Gud, men bare en ¨ all-far. ¨Den treenige Gud for kilde, lys og kjærlighet. I fallende rekkefølge av hellighet og betydning. Det er den vitenskapelige religionen.

Kilde, lys og kjærlighet er begynnelsen og sirkelen av livet, og dermed ¨ evig ¨, som ¨Gud er evig ¨, gjør livet evig. Dette er de tre guddommelige. De tre evighetene.

De eldgamle religiøse vismennene, for eksempel de soltilbedende egypterne, innså det metafysiske konseptet sollys, å dømme ut fra hvor viktig solen er. Lys er liv. Lys er … skaperen? LYS ER GUD! Hva er solen hvis ikke Guds fysiske fremstilling i skapelsen: Skaperen fra / i himmelen smiler til deg, gir deg liv, nærer deg, varmer havene og sender brisen og sier: ¨ Husk gutt, jeg skaper / reiser alltid nytt for deg hvis du skulle mislykkes.

Eller som ordtaket går: Solen smiler til alle. Og: Det er alltid en ny dag. Eller som Bibelen lærer oss: ¨ Vær barmhjertig som Gud som lot sitt lys skinne på både de rettferdige og urettferdige, i Matteus 5:45.

Men lys renser også virus, brennende ondskap, er hellig, synlig som Guds sol / Guds sønn / kilde, noen ganger inkarnert på jorden som f.eks. Jesus, hellige lærere av himmelfart/oppstandelse/flygning. Mennesket var alltids skapt for å fly, som solen. Sønnen / solen som skapte oss / livet – ga liv til livmoren. Evig liv. Dette er en vakker filosofi som egypterne ikoniserte.

Guds sønn / sol. Hvem eier solen? Ingen! Solen er det eneste vi ikke kan eie, selv med all superteknologi. Det er GUD’s sol / sønn! I treenighetens helligdom kommer derfor: Gud først, så kommer lys, og deretter kommer kjærlighet.

Det ville ikke være mye moro i livet hvis det ikke var for kjærlighet, og kjærlighet / reproduksjon er utvilsomt hovedformålet med alle livsformer skapt av Gud / kildefeltet, fra et vitenskapelig syn, og dermed hovedskapet til skapelsen av kilden /Gud.

Grunnleggerne av psykologi, Dr. Freud, og Dr. Reich rettet det meste av arbeidet sitt for å vise hvordan mangel på eller fremgang av seksuelle stimuli siden fødselen var direkte relatert til mental helse som vi i dag kaller AED (arrestert emosjonell utvikling) og sistnevnte foreslo en seksuell revolusjon.

Dr Reich, uansett hvor kontroversiell, var en av få forskere som beviste en viktig vitenskapelig teori; Source-Field tilrettelegger for sex / kjærlighet som eksemplifisert i hele skapelsen. Reich studerte dette og viste at sex var den symbolske hovedrammeideen, eller den originale ideen som alle former for fysikk stammer fra, og viser også at seksuell energi produserer hovedpartikkelen til livs-syklusen gjennom oppdagelsen av bionen.

Tanken er at når Gud først tenkte på skapelsen, var kjærlighet / sex den første ideen som kom til hans sinn, midtpunktet i all bevegelse som gjorde alle hans fantasier mulig, det som all hans konstruksjon er basert på, hvis du får ideen : DET STORE SMELLET! (Guds orgasme.)

Kjærlighet / sex er begge kreasjoner, og kraften bak den, medfødt i hver partikkel. All menneskelig psyke kommer fra denne hovedrammen, inkludert vanlig glede, sang, dans og til og med hat er et kjærlighetsbarn. Et barn av hovedrammen. For den ene kunne ikke eksistere uten den andre. Kjærlighet kom først for Gud så elsket verden, ikke sant? Det må være så, filosofisk. (Jeg slo Moses.)

Leksjon 4: Kjærlighet / sex er det ultimate uttrykket for kilde / Gud, liv, skapelse og den ultimate glede som alle andre psyker av alle organismer er derivater av.

Kjærlighet / sex er hovedrammevibrasjonens kildefeltvibrasjon og skaper alt liv med reproduksjon. Sigmund Freud mente at den seksuelle ¨ libido ¨ av mennesker burde tilrettelegges for arbeid. Jeg er enig og legger til høyere samvittighet og oppstigning som er dyden til Kilde / Gud: Vakre og hellige gode prestasjoner, akkurat som sett i naturen. Vi kommer dit snart nok …

I likhet med Reich pleier jeg å si at jo større en persons seksuelle energi er, desto større er den samlede energien, og jo større er egoet og søken etter makt/evne/kraft, noe som er tydelig hos menn som er mer seksuelle enn kvinner, og som har høyere grader, og stillinger for makt. Så å være kåt er bra hvis du kan kanalisere det til arbeid, lys og kjærlighet, slik Freud sa.

La oss tenke på kjærlighet et sekund … ALLE menneskelige kulturer, og drama dreier seg om eiendommen, eller mangel på den på en eller annen måte som for eksempel hat, vårt ego, kriger, glede, samtidskultur osv., Kjærligheten er direkte relatert menneskehetens aspekt i skapelsen, derav også Gud, ettersom aper ikke har nestekjærlighet, bare overlevelses-instinkt. Kjærlighet er også menneskets seksuelle natur. Spesielt egoet.

Det jeg vil at du skal huske er at vi alle er en del av et kildefelt som utgjør alle fysikkens krefter. Dette kildefeltet = positiv seksuell energi som antatt av meg, Dr. Wilhelm Reich, og all okkult tradisjon gjennom historien overalt. All livsenergi = seksuell energi. Menneskeheten har evnen til å transformere denne energien ved å gjøre seksuelle instinkter fra dyr om til kjærlighet og arbeid, og trene lys / intellekt for å oppnå opplysning, disse to er de guddommelige egenskapene som fører til mystisk forening med Gud.

Den mørke siden av kildefeltet er rett og slett død Kilde-felt / død orgon DOR. Det er slettede deler av kilde-felts matrisen / Skaperen, som ikke kan resirkuleres. Helvete er som en datamaskins søppelkasse i Matrisen. Det utgjør slettede tidslinjer og filer i underverdenen Daath som i e.g Jødenes Kaballah, ergo «the daath side of the force». Denne slettede energien blir vampyrisk og motsier antropiens lov av «tyngdekraft», e.g den former «døds-skyer» som Reich beviste. Bare se på Himmelen etter flyenes tukt. Vi Reich-forskere er de eneste som aktivt motarbeider dette.

Leksjon nr 5:All livsenergi i denne verden har sin opprinnelse som positiv seksuell organisk (eterisk) energi fra kilden og transmitteres alkymisk enten til de høyere chakraene eller senkes ned i forskjellige former for negativ / død seksuell organisk energi (DOR) som er helvete, vampirisk, egoistisk. Den kvelende ånden, og er kjærlighetens avkom forvandlet til hat vendt seg til ensomhet og derfra: De syv dødssyndene. Ensomhet er opprinnelsen. DOR-infiserte Matrix-filer / personer slettes av det kjærlige kildefeltet og havner i en slettet mappeseksjon etter døden: Helvetet. Helvetet er det ultimate tap.

Kjærlighet og lys kan representere mye mer metaforisk. Ja, ENDA mer, som vi skal inn i etterhvert. Forskere hevder at den viktigste følelsen til (Gud) kildefeltet er kjærlighet / sex / liv / reproduksjon og lys, og derfor er dette loven. For å nå Nirvana, må vi kombinere kjærlighet som symboliserer medfølelse / moral / hjerte, og lys som symboliserer vårt intellekt / vilje / hjerne. Dette er menneskets to guddommelige attributter som vitenskapelig skiller oss fra dyr. Forskere testet: sjimpanser / aper har ikke selvoppofrende kjærlighet, det er 100% unikt for mennesker.

Vi er gjort anatomisk perfekte. Milliarder av religiøse visjoner gjennom hele menneskehetens historie vitner om at menneskeheten er laget i bildet av den uendelige skaperen, og vi kan dermed antyde: menneskehetens kjærlighet / medfølelse + lys / intellekt = Gud som vi berørte tidligere. Tenk på det.

Leksjon nr 6:Loven om kjærlighet og lys skiller oss fra dyr og beviser oss guder i Skaperens bilde. Menneskeheten = Gud på grunn av hjernen ¨ og ¨hjertet.

Kjærlighet og opplysning er det hver person dypt søker å være hel og stige opp i guddom. Akkurat som buddhistiske, eldgamle kristne og gnostiske lærdommer om oppstigning lærte oss. Det er bevist at buddhister stiger opp gjennom transformasjon til ¨rainbow body ¨, i likhet med kroppen Jesus oppnådde. Vi stiger opp via emosjonell frigjøring gjennom dyp kjærlighet, gjennom mental frigjøring gjennom å oppnå sann kunnskap (om oss selv og vår verden), og kombineres til en følelse av frigjøring; perfekt opplysning, og så dør vi – en åndelig frigjøring som stiger opp til gudskapet høyere opp i livets tre (himmelen). Dette er meningen med livet.

Også. Lytt til dette: Kombiner medfølelse / kjærlighet og intellekt / lys, og du får moral og den guddommelige læren om oppstigning! Sivilisasjonens guddommelige skrift!

Leksjon nr 7: Loven er formålet med livet, og grunnlaget for all ekte religion, og moral gjennom kjærlighet og opplysning / lys som tilrettelegger for oppstigning.

Å tro at prinsippet i skapelsen som skaper moral, sivilisasjon, sann frigjøring, oppstigning, den sanne religionen tilfeldigvis er loven som skaper livets sirkel!!!

For en lov. Dette er loven i NWO som Bibelen profeterte ville komme i det messianske 1000 års riket. Men hvem har sagt at det bare skal vare 1000 år? Den forestilte loven som teosofi og new-age profeterte, loven om den opplyste vannalderen / gullalderen nå som vi i østlig og midtøstlig før-tids historie beveger oss ut av Kali-Yuga. Loven er hermetismen perfeksjonert, alkymien perfeksjonert, menneskeheten perfeksjonert, og religionen forent, loven som Alice Bailey fra Lucius Trust profeterte om da hun sa ¨ når oppdraget til kjærlighet og lys er oppfylt ¨. Det er også loven som (onde) Bush senior så for seg i sin tale i 1991. Som den avdøde presidenten sa: ¨Det er ikke jungelens lov (gjør hva du vil i Thelema) ¨. Jeg liker å kalle det loven om sivilisasjon og orden fordi kjærlighet / medfølelse + lys / intellekt = moral, og leter menneskehetens ordnede, balanserte og perfekte natur i bildet av Skaperen akkurat slik han hadde til hensikt. Akkurat som Jesus fortalte oss: Dere er guder.

Leksjon nr 8: Dette ER den (gode) nye verdensordensloven som ble spådd å komme i Horus-tiden, Vannmannen, ved slutten av «dødens tid» / Kali Yuga. Vann representerer liv.

Åndelig frigjøring gjennom kunnskap og kjærlighet – å vende tilbake til Guds lys, er akkurat som et tre som strekker seg etter solen og dør, og produserer nytt liv hver sesong. Målet vårt er å heve vår samvittighet og chakraer mot solen, idet vi overvinner døden og prøvelsene på denne testbunnen Jorden når vi kommer tilbake til kilden og blir guder / opp. Forstå?

Ekte vitenskap sier at vi lever i en kilde-feltsmatrise. Menneskeheten er sluttproduktet av bion-biogenese-evolusjonen, og akkurat som reproduksjon er sluttproduktet til alt liv, altså; må menneskeheten være formålet / sluttproduktet til kildefeltopprettelsen, sannsynligvis kildefeltets vilje/form inkarnert, det vil si; 1 samvittighet og evnen til å elske og skape, noe bare mennesker gjør. Således gikk min tankegang: 1 kildefeltet er menneskets form for Gud og 2 ergo er mennesket Gud. Jesus lærte også dette. Dette er nær et filosofisk absolutt. Den menneskelige form er anatomisk perfekt etter hellig geometri, så hvis Gud, som beviselig er i menneskeform, er den ultimate skaperen, er også vi laget i Guds / Guds bilde!

Men hva er meningen med denne matrisen, dette livet og denne kildens intelligens? Hva er det filosofiske sluttproduktet bortsett fra den åpenbare oppstigningen? Bare se på natur-filosofien til Buddha og Jesus! Hva er Kilde / Guds mål med skapelsen? Menneskeheten. Hva er meningen med menneskeheten? Sletting? Nei. Kilde / Gud vil ha hellige barn som han selv skal leke med, akkurat som den hellige loven tilsier. Dette er et filosofisk absolutt.

Og han har laget en uendelig lekeplass: DU! Og han trenger at du stiger opp.

Dette er mitt evangelium.

Slapp av. Vi kommer snart til hermetismen.

For lys betyr også hellighet, noe lyst som brenner mørket, og lys har historisk alltid symbolisert Gud. Så,

Her er noe for deg.

Gud er hellig lys, opplysning og kjærlighetens godhet. Gud = kjærlighet og lys … kilde, lys og kjærlighet = mennesket, evolusjonens sluttprodukt. Ok? Du følger meg? 1 + 1 + 1 = 3 = Mann, ikke sant? DERFOR: Hvis en mann = Kjærlighet og lys = Gud. Mennesket er lik Gud: Å vende tilbake til kilden gjennom emosjonell (kjærlighet) og mental (lys) frigjøring fra det fysiske riket av ego, holdning, ønsker osv.

Så nå har du oppdaget det fremtidige, evige prinsippet som forener religion, vitenskap og filosofi. Den metafysiske ligningen, loven og formålet med skapelsen / universet. Som jeg sa det: Kilde / Gud = Kjærlighet + Lys = Menneske / Gud, og omvendt. Jeg håper du er omvendt allerede. La oss fortsette.

Og nå til hermetismen. Som en metafor: Mann (lys) + Kvinne (kjærlighet) = Skaper. De blir skaperen i reproduksjonsøyeblikket / i den seksuelle handlingen, og skaper LIV! Gud er filosofisk en hermafroditt som navnet hans forteller oss: Y-hawah oversettes til Gud-gudinne / Eva fra proto-hebraisk, som er det første språk, ett språk som fremdeles skrives på Torah-ruller. Den store hemmeligheten til gnostikerne er at mann og kvinner er polariserte deler av helheten som trenger å komme sammen for å lette / oppstigning …

Noen hinduer lærer at orgasme = Enhet med Gud hvorpå de roper ¨Jeg er Shiva! ¨, selv om Shiva ikke strengt talt er kjærlighetens Gud. Mystikere, i likhet med gnostikerne, tror lykke under orgasme er den følelsen Gud opplever når han skaper, og dermed representerer mystisk forening med Gud.

Man har derfor teoretisert og troende har bevist: Himmelen vil være som gleden av en uendelig orgasme i hele kroppen din når du er forent med Gud din far; evig medskapende der du sitter forent, «tilbedende»/lærende foran tronen i en evig fraktalsk musikalsk orgasme som omfatter alt som skjer på jorden.

Leksjon 9: Sex er hellig. Dette er på grunn av hvordan mann og kvinne forener seg til hermafrodittisk Gud. Hvordan? Vi blir guddommelige skapere i sexhandlingen; vi skaper et nytt liv, med den resulterende orgasmen symbolsk av Gud, himmelen og den ultimate kreativiteten. Sex er den ultimate følelsen av livet, fordi det skaper liv, og hvis Gud er liv, så er Gud følelsen av orgasme, og det er det vi ser at universet vårt ble. Ultimate kreativitet: Big bang, hvis du vil, selv om jeg ikke er tilhengerer av den teorien. Målet er å kanalisere den seksuelle energien til høyere tetthet og arbeid, som Freud sa, selv om jeg ikke er en fan av Freud. Jeg tror på Thomas Eidsaa. Han er mest kristen, best, snillest, dessuten søtest, også flinkest og forresten smartest. I tillegg til å være en Israels profet. Derfor.

Et annet metaforisk konsept av loven kommer til syne i hvordan alle kulturer av våre forfedre kjønnsbestemte alle ting. Haugene var bryster, og dalene var vaginaer, der de var forpliktet til å bygge altere og templer. Hulene symboliserte underverdenen osv., Og trærne og obeliskene symboliserte reiste peniser, som er opphavet til vår juletrefeiring. Denne tradisjonen fortsatte fra Midt-Østen gjennom Roma og inn i kristendommen hvor peniser er representert i tempelkonstruksjoner, for eksempel kirkespirer, pæler, sceptre, tryllestaver, obelisker, Asherah-pæler, Tammuz-trær, Shiva lingam, etc. I denne kjønnsdannelsen : Vann symboliserer livmoren, mens ild (magma) symboliserer mannlig sæd og vitalitet. Dermed kan du si at lys er ild, og vann er kjærlighet, som er sex-handlingen på planeten vår: Vulkaner som kaster ut lava som blir brutt ned til skitt gjennom regn og produserer fruktbar jord gjennom kildefeltets bion biogenese intelligente evolusjons design. Kilde, magma og vann er sex-handlingen på planeten vår. Er du enig? Jeg trodde det ville være et interessant notat at:

Leksjon nr 10: De metafysiske begrepene i den utvidede forståelsen av konseptets kjærlighet / kvinne, og lys / mann, svar på: Planets sexakt: Alt liv som eksisterer.

Vi trenger alle kjærlig følelsesmessig frigjøring for å komme oppover i livstreet, men vi har allerede dekket det ganske godt, så la oss snakke mer om himmelfart og LYS / HELIGHET. Livssirkelen startet med kildefeltets bion biogenese, sollys og produserte menneskeheten: Den ultimate enden på reproduksjonsprosessen i evolusjonen. Men for at menneskeheten skal bli guder og nå oppstigning, må menneskeheten vende tilbake til kilden ved å transmutere det nedre røde seksuelle chakraet – ved å bruke sin libido til å nå de øvre chakraene – akkurat som et animalistisk menneske korsfester seg selv, og lærer å leve som Jesus lyset , for eksempel å følge bibelsk lov, studere kunnskap, oppnå intellektuell / mental frigjøring / opplysning, og dermed transformere fra animalistisk menneske til hellighet / lys, tilbake til kilden.

Som samtlig monoteisme og Buddhismen lærer; å dø av kjøttet, og å trene for åndens EVIGE liv: Forent intellektuell og emosjonell frigjøring, den ¨ Hellige ånd ¨ som vi vil oppdage snart.

Solen gir liv, men brenner og dreper virus. ¨ Utsett det for lyset ¨ er et vanlig ordtak. At et lite lys tømmer alt mørke i et rom er et vitenskapelig faktum, da det ikke er noe mørke-partikkel! Mørket eksisterer ikke! Det er UTENfor i opprettelsen, i delen for slettet mappe i kildefeltet. Forutsatt at lys er metafysisk hellig, er det nå et filosofisk, religiøst og vitenskapelig absolutt. Både historisk og moderne.

Kristendommen lærer at Kristus er solen veldig klart i Bibelen: Johannes 1:1-9. I Kristus dør vi en symbolsk død av all urenhet, og blir født på nytt, ikke av kjøtt, men av hellighet / lys / sol. Å bli født på nytt er i virkelighet det mystisk Kristendom lærer: å bli ett med Gud / Kilden gjennom Jesus Kristus, som er 1 veien 1 sannheten og 2 livet, altså 1 sannhetens lys, og 2 kjærlighetens morgenstjerne, han har kunnskapen, håpet og lyset på vår vei som solen leder veien mot oppstandelse, som Buddha.

Ifølge «før Kristelig Kristendom» , dvs den sanne lære av Jesu Mazzarotiske/Nazaretiske disipler: Jesus lærte sine disipler at han var Adam / Atman, Shekinah-oversjelen, som med sin uskyldige blodsutgytelse skrev en blodpakt med menneskeheten, idet han var inkarnasjonen av verdenstreet/korset, med oss ​​som grenene, slik Bibelen utvilsomt lærer, Jesus som angret synden til Azazels temperering med vårt genom, slangen i hagen, Azazel fallende som førte alle til synd, kalt Guds syndebukk, samme tittel som Jesus, mens Jesus steg opp adamisk / Atman / Shekinah / Sophia ånd, førende alle inn i himmelen, med andre ord: Azazel snudd på hodet, ved å sette Satan den onde advokaten ut av virksomhet da den adamiske ånden til menneskeheten graderte opp (steg opp) med at mennesket nå hadde valget om å bli ett med Kristus gjennom sin blod-rituelle pakt; gjennom å delta i nattverden: Drikke vin og symbolsk spise kjøttet, blodet med symbolsk formål å spise «ånden» fra en oppsteget oversjel som oppnådde lyskroppen lenge før han døde/ble korsfestet, for å bli ett med ham i himmelen, hvor han går inn som yppersteprest (Bibelen nevner «av Melkisedeks orden») gjennom sin evig varige blodspakt som strømmer i alle våre årer. Vel, dette vil gi mening om du tror på inkarnasjoner av «den ene», verdens øverste, komparativ-mytoligisk: Etter jødisk begrep: den Adamiske Shekinah oversjel, etter hinduistisk begrep Vishnu/Brahman «Jesus Krishna» og jeg kunne ramset opp 14 mytologiske frelsere, bare søk opp, det er en bok-tittel. Jesus sa selv i Bibelen: Himmelriket lider nå under vold og voldelige menn tar det med makt.

Jeg skal ikke gjøre det til noen verdensvid lov som er vedtatt men: Jesus er frelseren, Gud, all-skaper.

Ifølge nær døden opplevelser / NDE’s / Near Death Experiences; Jesus ser ut til å være den som har full kontroll. Gjennom ritualet av «Jesus Adamic oversjel», noe som antakeligvis vil vare, tilnærmet garantert, til all evighets evige tid.

La oss snakke om den hellige, rene kildeånden vi allerede konkluderte med eksisterer og opprettholder all skapelse. De fleste eldgamle kulturer opererte med en ¨Great Spirit ¨, som indianerne kalte den ¨The Great spirit ¨, for det er hva det er. ¨Anden/eteren av alt som er godt.¨

Hinduene har Brahman, zoroastriere den hellige Atar-flammen til Asha, de hawaiiske polyneserne kalte den Mana, egypterne kalte den ¨styrken ¨, osv, det har vært symbolisert i samtlige midlertidige og kjente historiske religioner, men er fremdeles ett sterkt debatert tema innen Kristendommen, noe jeg ikke skal unnskylde dem, ettersom Jesu korsfestelse teoretisk ikke kunne ha skjedd mellom to evigheter, tatt i betraktning presteskapet, korsfestelses praksis, osv. Kanskje jeg skal skrive en ny bok på Engelsk? Føl deg fri til å kjøpe Thomas Eidsaa sine ydmyke bøker.

Jødene har et veldig korrekt åndelig system og har hatt mange historiske navn på det som YHWH Elohim er; «jeg er at jeg er», «de 7 brannene» (jødisk Menora lys), inkludert en praksis med å hente tapte gnister fra den flammen / shekinah, i en Jødisk praksis kalt Tikkun Olam, i likhet med Hermetisk filosofi. Gnostisismen var forbudt og synonymt med hekseri innen all Kristendoms historie. Det er ulike rettninger og vi er ikke «utskudd av Kristendommen» som gnostikerne. Vi er tilhengere av den EVIGE vitenskapelige religion. Vi har ingen rot i religionshistorie annet enn Egypt og opprinnelig Kristendom.

De kristne har selvfølgelig; Den Hellige Ånd, som er den mest korrekte betegnelsen for den, da alt stammer fra lys, da mørket ikke eksisterer, noe vi allerede dekte. Nå skal jeg fortelle deg en grusom hemmelighet du må ta vare på i ditt hjerte. Rød chakra=ild som er utenfor det som er livgivende, rent, sant og hellig. For meg, og de opprinnelige Nazareiske Mazzaroth-disiplene til Jesus, er Den hellige ånd Guds ånd / kilde, ok? Den er i alt annet enn det røde spektrum. Den er bare rød om den jobber med å utrydde synd i deg. Man kommer ikke til oppstandelse med rød chakra. Dette går inn på det overnaturlige plan, og jeg har vurdert en ny utgivelse om dette med å være «seer», som er min tittel, om det så er noe som skulle tilskrives meg. Rens ditt tredje øye, eller som Jesus sier: Om ditt øye er lyst så blir alt lys.

Hold med meg nå … Ifølge gnostikere er Den hellige ånd den forløste kvinnelige shekinah-tilstedeværelsen (Sophia, moderguddinnen). Denne libido transformertes til høyere eter/chakra gjennom Jesus på korset, slik som oldtidsreligionene, hermetikerne og jødene forkynte: Korsfestelse av kroppen. Denne prosess kalles «helligjørelse» innen all midlertidig Kristendom. Med mindre du har levd på Mars trenger jeg ikke si deg at korset/verdenstreet er modergudinnens opprinnelige symbol. Jeg vil ikke snakke om slik.

La oss oppsummere og oppdage den sanne betydningen av Den hellige ånd, skal vi?

1 Hellighet (lys) er Gud / kilde som ikke er fra denne verden. 2 Ånd (kjærlighet) er det guddommelige feminine. Opprettelse. Akasha. Shekinah. Sophia. Gaia. Liv. F.eks. Den jordiske feminine livmoren til Moder Jord; den fallne gnisten, livet, f.eks. som de eldgamle forstår gjennom de komparative Ishtar-mytene i forskjellige religioner.

Etter at Jesus gjenforente 1 Shekinah/ånd med 2 hellighet/lys, har dere nøkkelen til hva den Hellige Ånd er for noe 1 Hellige 2 Ånd av 1 Lys og 2 Kjærlighet. Den hellige ånd er også bibelsk symbolisert av 7 branner som brenner foran Guds trone. Dette er de syv erkeenglene, planetene eller medskaperne om du vil, det hellige syvtall som Bibelen er konstruert etter, for dem som har studert Ivan Panin, de syv erketypier, roten ved Judeo-Kristendommmen, de 7 som synger den himmelske sangen, eller kildefelt-partikkelvibrasjoner, i himmelen. Himmelens hær / stjernehimmelen ble kalt «Mazzaroth» av disiplene, ergo «Jesus fra Nazareth/Mazaroth». Nazar betyr «sti» på Hebraisk. Gud-faren, planeten Saturn, Ringenes Herre, hersker over denne dimensjonen, er hersker over skaperverket under den høyeste himmel, dimensjonen til døden, som er tid og skjebne, attributtene til Saturn. Saturn er altså ikke den høyeste Gud. Gud er entall, men også ALT, som i hebraisk Sephiroth, Keter (Crown / Heaven) og Malkuth (Earth) gjenforent, som i Vår Herre Kristus Jesus.

Leksjon nr 11: Å følge loven, søkende etter oppstigning, søkende etter kjærlighet, uten opplysning, uten hellighet, tilføyer ikke lovens ligning, fordi en opplyst person som elsker personen, seg selv og andre, vil unngåelig finne attributtet av hellighet/lys (Guds Sønn), tør jeg si.

Leksjon 12: Hellig = Lys. Ånd = Kjærlighet. Gud = kjærlighet / ånd + lys / hellighet = menneske = ånd + hellighet = Gud – blir Gud / oppstigning gjennom Kristus. Gud / Brahman = Kjærlighet + Lys = GUD / Buddhahood! Tilbake til kilden! Meditere på variasjonene og dybden av dette.

Leksjon 13: Lys betyr glede, sannhet, ærlighet, opplysning, hellighet, spredning av kunnskap, vitenskap, utveksling av ideer og ¨ fred og orden. I symbolikk kan det også bety ild, det guddommelige maskuline, Solen, Jupiter og Mars.

Ergo: Å hilse på noen med kjærlighet og lys er i kristen forstand det samme som å hilse på noen med Den Hellige Ånd! New-Age er slettes ikke langt unna den opprinnelige Kristendom.

Kjærlighet «love» er lik ordet lov. Ganske interessant, ettersom kjærlighet er «veien/lov» , dvs, hensikten og sluttproduktet til kildefeltet / Gud, og skaper oss mennesker som skilles fra aper mest ut ifra vår evne til å føle kjærlighet. Kjærlighet og reproduksjon er det vitenskapelige formålet med all menneskelig bevegelse i universet. Er ¨ kjærlighet ¨ loven som forener alle i fred? Overskrider tid, nasjonale grenser og meninger? , og som bare tilhører oss, menneskeheten, skapt i Guds bilde?   

Leksjon 14:Kjærlighet er loven. Kjærlighet betyr moral, ærlighet, respekt, sosial vennlighet og omsorg. I symbolikk kan det også bety vann, det guddommelige feminine, Venus og Månen.

Jeg sier at Kilde, Lys og Kjærlighet syntetiseres til et univers av harmoni, visdom og balanse med sterk vekt på kjærlighet, lek og glede. Men også, sex og overlevelse av de sterkeste. Dette er et vitenskapelig faktum basert på observasjon av naturen, og må bety noe, og fortelle oss noe om Skaperen.

Leksjon 15: Jeg tror at livet, den harmoniske skapelsen av Gud / kilden, er hellig, og at menneskets og naturens biologiske mangfold må beskyttes.

Dette blir ofte glemt i kristendommen som lærte det motsatte, at de svake er de sterke, at de saktmodige vil arve jorden, at de som setter seg lavt vil bli satt høyt, og har resultert i en slapp, stagnert, ikke-patriotisk, lettroende og pasifistiske kirke lett kontrollert av middelalderen.

Dette er ikke skaperens / skapernes sinn, det vi ser i naturen eller hva Bibelen og Kristus virkelig lærte.

Både den bibelske israelske historien, og Jesu liv, og læren forteller oss å beskytte oss selv, kjempe for rettferdighet, kjempe for de svake, være sterke, dristige og søke fullkommenhet. Eller som ett ordtak jeg oppfant: «Styrken til armen din er lengden den har til å nå de svake!»

Det er sann styrke. For et perfekt vesen trenger ikke et ego for at andre skal se at han er perfekt. Eller var det ikke det Mester Jesus og Buddha lærte? Og instruerte ikke Jesus oss om å skape Guds rike fra resonans fra kildefeltet, for eksempel at Guds rike er innenfor? Men vi kan ikke utelukke vitenskap: Selv om kildefeltets biologiske mangfold metafysisk representerer pluralisme og symbiose som hellige begreper, nytter det ikke å meditere under et tre når verden ender. Det onde råder når gode menn ikke gjør noe. Kildefeltopprettelsen har et tydelig uttrykk for yin-yang, den hellige balansen som skaper både helter og skurker. Men Jesus representerte en polarisert verden med bare godt, en annen grunn til å kjempe, og viste at han virkelig var guddommelig, og at himmelen bare er polarisert i det gode, i motsetning til verden under den 13/8-ende Himmel.

Hebreerne 10:35 ¨ Så ikke kast din tillit, det vil bli rikelig belønnet. ¨ Matteus (25: 14-30) lignelse om talentene, og Matteus 7:19 forteller oss å bokstavelig talt jobbe hardt eller brenne i helvetet!

Kristus er tydelig i Matteus 25, at ikke alle er likeverdige, en løgn som er produsert for å kontrollere oss. Dette er rett og slett ikke vitenskapelig sant. Heller ikke åndelig sant. Alle mennesker er forskjellige, noen mindre, noen større. Å si noe annet ville være helt latterlig løgn fremfor Gud og deg selv. E.g: Er ikke noen engler høyere enn de andre? Hvorfor skal det ikke være annerledes med mennesket? Står det ikke skrevet at vi er Guder og at vi skal bli som englene.

Kristi lære har blitt hindret for å fremme underkastelse og svakhet, men var i virkeligheten at Kilde / Gud elsker både svake og sterke, fordi sterke menn eksisterer for å styrke de svake, i Guds tanker om perfekt symbioseharmoni, og at vi er alt av uendelig verdi, men av forskjellig verdi og valg, da det er forskjellige ranger av både blant engler og menn på jorden, for eksempel i arbeid og prestasjoner, noe som burde være åpenbart, men likevel har du blitt undervist annerledes fordi «ingen fortjener Jesu verk på korset» «ingen fortjener nåde», noe som har blitt snudd om til en lov i stedet for ett visdomsord.

Våkn opp! Vi skal dømme engler!

Vi konkluderer med at alle er tydeligvis Gud / en del av Brahman, og dermed av uendelig verdi og potensiale, men samtidig er verdi en annen ting, da det å si det motsatte ville være kjettersk for både Kilde / Gud, Bibelen og den menneskelige historien, dette kommer du ikke utenom. Men spesielt hyklersk ville det være til naturlovene! Observasjon av alt naturlig utvalg, den historiske og evolusjonære fremgangen til menneskeheten og sivilisasjonen, og svekkende læresetninger fjernes i dette øyeblikk, i Jesu navn. Jesus korsfestet seg selv og higet etter himmelriket. Han ble kongenes konge. Hvordan skal DU leve livet ditt??? Er vi alle av samme verdi? Er denne elendige verdens-situasjon fordi «store onde mennesker» styrte verdens historie? Hvor mange BRENNER i evigheten pga dem? Altså: Mennesker har ikke identisk verdi, om det var helter der, kanskje vi kunne hevnet dem: De brenner fordi du påstår at alle har lik verdi.

Denne humanistiske tanke er galskap. Det er ikke på linje med verdenshistorie, sosiologi, midlertidige eller historiske samfunn, eller Bibelens helter, engler, men er tatt ut av sammenheng ut av Bibelen.

Alle har vi UENDELIG verdi, men vi har ikke samme verdi.

Eller spør deg selv: Er Gud en monark? Er ikke Himmelen ett hierarki? Er ikke hele skapelsen til Gud ett hierarki? Slutt med disse tomsete tankene!

Eller spør deg selv om dette. Hvordan vil Guds rike komme uten helter? Du kan ikke avslutte polariteten og bygge en perfekt sivilisasjon av evig rikdom og fred som sitter under et tre som mediterer for alltid uten å krige litt først…! Selv om det har stor effekt, den såkalte ¨meditasjonseffekten. ¨

Menneskehetens ondskap i dag er bare bra for en ting: utryddelse. En rensing ved ild, som Jesus selv sier at han lengter etter å få til, som med Kalki-avataren.

Klassene er laget av forskjellige grader av skjønnhet, talenter, sosial intelligens og vår IQ. Målet er å eliminere den animalistiske klassen til mennesker slik at den åndelige gud-mannen overlever, ellers vil den første ødelegge den sistnevnte i deres uvitenhet, nettopp som vi ser i dag, og verden forblir en nedadgående spiral av lavere IQ, kaos, krig, sult, sykdom og fattigdom uten noen ende. Dette er deres midlertidige skjebne. Vend om! Selv samfunnet driver selektiv alv til forplanting.

Leksjon 16: Vi er alle av uendelig verdi, men ikke lik verdi. Se på naturen. Naturen lærer oss at lys / vitenskap, må bekjempe ondskap / uvitenhet / mørke. Det er en verden av overlevelse for den sterkeste, hardt arbeid og ikke-kompromiss med uvitenhet og ikke-fakta, viktig for å fullføre en høy sivilisasjon av polariserte etisk homogene mennesker, et himmelsk rike om du vil. Intellekt må stå imot idioti til knokene svir og det bare er bein igjen. Forstått? Du må jobbe hardt, være trygg, lidenskapelig, sikte høyt og være en perfeksjonist som en disippel av Jesus, den største perfeksjonisten, som fullfører kildefeltet ved å oppnå selv-mestring og oppstandelse, hvis du er en sann disippel. Fordi det er hensikten med å tjene under en rabbiner, å være rabbiner selv. Vær likevel ikke stolt, men ydmyk og klok som Jesus.

Stopp aldri før du har fått all kunnskap, som en buddhistisk frigjøring, og bruk denne kunnskapen til å frigjøre andre, så vil du stige opp som sanne lysets sønner.

LOVEN er et prinsipp som strukturerer samfunnet i høysivilisasjon, og eliminerer polariteter, forener hele menneskeheten, religioner, tungemål og etnisiteter. Følg ditt intellekt! Følg meg! Fra denne dag du leser dette testamente, la ingen mennesker heve knyttneven mot et medmenneske! For loven lærer: Alt er ett.

Jeg tror Gud ER denne loven, eller at dette er den første loven Gud skapte, mest fordi det sammenfaller med allerede eksisterende eldgammel midtøstlig mysterie-religion samt seriene av den multiverse skapelsen vi kaller universet, slik definert i sann hellig geometri. Den er uttrykt gjennom opprettelsesmønsteret til Metatrons kube, som utgjør Plato’s faste stoffer, Metatron’s kube er konstruksjonen som denne loven (min lov) vises i. Ergo: Gud kodet oss for denne loven, synlig i stjernene som solen, synlig i oss selv, i naturen, i mikrokosmos og makrokosmos, ved de eksempler vi allerede har vært inne på. Det er i det hele tatt: En metafysisk verden. Og Gud sørget for at vi aldri ville glemme loven hans. Eller ville vi ???

Leksjon 17: Lovens majestet, men enkelhet, så som Kristendommens opprinnelige lære, viser at intelligent design er et ontologisk argument. For du kommer ikke utenfor denne loven. Den er innstiftet av Gud, den er absolutt.

Så du ser jeg oppdaget noe som ligner på Fibonacci-sekvensen som ingen hadde skrevet om hvor som helst på nettet! Jeg sjekket. Jeg trippelkontrollerte og fant ingen hentydninger eller pekepinner engang! Jeg tviler på at de gamle visste det, kanskje bare sumererne, egypterne, det gamle Israel og kristne fra det 1. århundre visste om dette. Men så slo det meg. Hvis de visste om det, ville vi ikke alle tro på kilde, lys og kjærlighet nå? Det er en ganske fantastisk tankerekke som burde slå an på tvers av grenser også i hver tenkelig tidsepoke.

De ville absolutt ha brukt det i hvilket som helst imperium, men noen ganger må man meditere og TENKE for å være klok. Om så Jesus visste om dette prinsipp, som jeg virkelig tror han gjorde, ettersom han var en ascended master, tror jeg muligens vi glemte det metafysiske samvev av oldtids-religionenes paramytologiske prinsipp. (Virkelig, sier du ikke det?) Det er bemerkelsesverdig at så få anerkjenner hvordan Buddha og Jesu liv og lære er nær identiske, nå forent under den evige lov om kilde, kjærlighet og lys.

Og om du nå tenker; men hvorfor skapte Gud prøvelser, ild og is i Helvetet? Så skal du få vite sannheten på slutten av dette dokumentet. Men vent litt, mitt barn. Her er den siste leksjonen din.

Leksjon 18: Ærlighet er å være i lyset, å være ett barn av både lys og kjærlighet, og det viktigste av alt. Ikke glem å være ærlig, for ærlighet mot din dharma, f.eks. ¨ sti eller vilje, å gjøre det du vil, hva du er her for å gjøre, og være ærlig mot andre og alltid sant, er veien til frihet og rik glede . Bruk følelsene dine på ermet, si ting som det er rett ut, la aldri hjertet ditt bli såret, men vær likevel kjærlig, og sår aldri andre.

For å være ærlig må du være sterk. Og for å bli sterk, trenger du kjærlig bekreftelse og glede. Forstå at du må motta det, og alltid gi det til andre. Da kan du være ærlig.

Å synde synder for din samvittighet? Jeg kan ikke understreke viktigheten av dharma / ærlighet nok …!

Implikasjonene av å syntetisere oppdagelsene våre til ethvert tankefelt, religion eller situasjon er veldig moro og fungerer alltid. Jeg lurer på om jeg skulle gjøre det til et religiøst system som Kabbala. Kanskje jeg en gang har tid, eller om Jødenes intellekt skulle oppdage min profetiske lærdom.

Kjærlighet er loven som alle religioner må være enige om og er den guddommelige kvaliteten som er medfødt i hvert menneske som krysser alle grenser og etnisiteter, og som sådan er håpet om fred i fortid, nåtid og fremtid, akkurat som loven er evig.

Lys får blomster av kjærlighet til å spre nye frø til en ny sol neste år. Akkurat som livets sirkel starter nytt hvert år, er Source / Gods skapelse en evig gjentakende sirkel, som en gjentatt sang, og hans barmhjertighet er ny hver morgen og hvert år. Hvorfor er universet evig? Fordi lyd / vibrasjon / energi ikke kan dø, men er ett ekko for alltid.

Jeg vil avslutte med å si: Dette er ingen tro. Det er bare forståelse.  Det er den sanne veien til Kristus og Buddha, ikke religion. Det som var metafysikk i går, er dagens vitenskap, og slik vil det være med alt det åndelige. Studer kildefeltet:

ALT er syklisk i en matematisk fraktalligning, livet er et kvantefenomen, og partikler er fonetiske mønstre, en symfoni av kilde, lys og kjærlighet. Disse tre vil vare evig, og det er et filosofisk absolutt, helt til verden blir gjort ny igjen, og igjen og igjen, som mester-symfonien ved gjentakelse. Dermed; det er alltid håp, for det er alltid liv, og der det er liv, det er håp. Og livet varer evig. Og det er en trøstende tanke.

Jeg vet ikke om Gud er evig, et begrep eller denne loven, men denne loven er evig: kilde, lys og kjærlighet, og den beviser Gud, så ja, jeg tror himmelen / Gud er evig … Og angående Gud: Om partiklene i fysikk som ikke blir funnet, viser seg å være fonetiske mønstre, som all vitenskap/ikke kvakkademia tilsier, vil det være fornuftig at den riktige forståelsen av Gud er ¨ Asha-flammen ¨, ¨ alt som er bra ¨, som var den opprinnelige forståelsen av jødedommen ¨Ehyeh Asher Ehyeh ¨ og tetragrammaton-pentagrammet YHWH, i utgangspunktet den gamle versjonen av nåtidens periodiske tabell av grunn-elementer. Forhistorisk fysikk må gjenforenes med dagens , i alkymiens lys! Og det er ingen intelligente nok på jorden til å gjøre det.

Og hvis loven var for mye for deg, husk gleden av de 5 l-ene (på Engelsk)! Lys gir (love) kjærlighet, kjærlighet gir lyst, og lyst gir liv og latter til små barn. Gjenta.

Opplyst? Takk, doner gjerne til tombenyeshua@gmail.com på PayPal for å fortsette videre medisinsk og eterisk garasje-forskning.

Her løser jeg «ondskapens problem» innen filosofien.

Gud er ånd. Ruach kadosh. Kildefeltet. Gud er en i himmelen, men han er også hele skapelsen, hans sinn / emnasjon, som skiller seg fra synd som blir slettet, om selv denne synd skulle eksistere i oss, dennes barn. Ergo er dette er den mest perfekte og eneste filosofisk gyldige tredje dimensjonale verden av fri vilje på grunn av yin-yang. Jeg sa vi skulle undersøke «onskapens problem» innen filosofien, men vent litt lengre, mitt barn.

Fordi Gud er en enestående skaper, god, rettferdig og hellig, kunne han ikke lage dette multiverset uten ett motstykke som valgte å falle av vilje, ettersom ett frivillig univers ikke kunne eksistere uten fri vilje, og dermed resulterte i utvidelse av samvittighet og universet, og den 13’ende/8’ende himmelen utvidet seg til de nedre riker / dimensjoner av død, og det er derfor Jesus kaller Satan denne verdens Gud, de syv dimensjoners Gud. En verden styrt av rangeringer av engleordener, styrt av døden / Saturn som vi var inne på, da det ikke er død i himmelen. Ikke-gjenvinnbare kildekoder blir slettet.

Men det var ingen død i begynnelsen før dette nedre jordrike. Det er derfor Jesus sier ¨ vær ikke av denne verdenen. ¨ Fordi Gud er polarisert fra et tredimensjonalt perspektiv av «godt vs ondt/yin vs yang».

Gud, og djevelen er like mye skaperne av dette lavere universet, men det er ingen død i de høyere universene. Det er problemet med ondskap løst for deg. Som du allerede har forstått er dette universet en mental skapning av metafysiske motpoler. Det er ett mentalt univers: Guds Orgasme. Og det må alltids være gjensidig balanse, e.g eteren i Himmelens glede er ilden i Helvetets smerte. Helvetesild eksisterer bare ettersom selve universet er ett mentalt fakultet, hvor ild simpelthen er det ultimate symbol for dekonstruksjon, akkurat som ett leirbål. Eller vil du ha en verden uten leirbål? Dette er den eneste filosofisk plausible, spirituelt plausible og eneste fysisk plausible verdenen som kunne eksistere, selv om du vrir de opplyste tankene dine til det uendelig, og tro meg, har jeg prøvd…! Og GUD ER GOD!!! Hallelujah!

Hvis god / Gud skapte ondt, er ikke Gud ond? Nei. Gud ga d-evil/ondingen sin samvittighet og frie vilje før han falt. Gud strakte sin samvittighet og mindre vesener ble skapt som formet et fullkomment univers, det eneste som metafysisk kunne eksistert. Gjorde Gud det? Nei. Gjør det Gud ond? Nei! Har dere ikke lest 1.ste Mosebok 1:1 slik som Miceal Ledwith, Katolsk prest og forfatter av «The Origins of the Human Race». La oss si at du bestemmer deg for noe ondt: Vil du skylde på Gud? Mørke er bare et biprodukt av lys, eller rettere sagt, ondt er et biprodukt av godhet. Det ene kan ikke eksistere utenom det andre. Gud / det gode er evig. Men det er ingen mørke-partikkel. Mørket er utenfor skapelsen, slettet. Det eksisterer ikke. Helvete er bare denne matrise-slettede mappeseksjonen, ettersom Kilde-feltet frigjør seg av ikke-resirkulerbar energi / filer. Gud var alltid vinneren. Mørke / ondskap kan ikke eksistere uten Lys / sannhet / Jesus / godt, men lys kan eksistere uten mørke i en polarisert verden. Hvordan? Hvorfor? Fordi vi vet at himmelen eksisterer evig og Jesus viste oss at polarisert liv (bare godhet) er fult ut mulig.

Men la oss først oppdage hva godhet er. Det onde eksisterer for å oppfylle Guds person som dommer, selv om Gud fremdeles ville være hellig og god hvis det ikke var ondt å dømme. Det gode ​​vil alltid gjenkjenne ondskap for hva det er, bare spør et barn. Var det vondt når jeg kløp deg? Var det ondt? Barnet vil grine og si «ja». Det samme vil de som brenner i Helvetet. (Forhåpentligvis ikke barn.) Hvorfor eksisterer ondskap? Den eksisterer på grunn av fri vilje, og dessuten så Gud kan være absolutt hellig, og ondskap kan være uhellig, selv om dette sistnevnte ikke var årsaken til ondskapens kreasjon. Slik var universets bare universets unnfangelse: Bare et frivillig univers er hypotetisk gjennomførbart gjennom filosofien.

Dette er den beste av alle mulige verdener, fordi det eneste plausible multiverset / universet er fri vilje. Prøv å trylle frem noen annen virkelighet enn dette med roboter der himmelen leses og trær vokser sidelengs. Eller prøv å trylle frem et multivers uten motpolene godt og ondt. Det fungerer ikke. Jeg vil spare deg for alternativene mine.

Dette er en matrise der jeg anbefaler David Wilcocks lære om hypnose: Hvordan kan vi være sikre på at vi ikke lever i et post-hypnotisk forslag? og dessverre: Vi lever i den laveste himmelske dimensjonen rett over de 7 helvete og rett under de 7 astrale / eteriske dimensjonene.

Uansett, la oss komme tilbake. Det onde eksisterer bare for å bli slettet, da kildefeltmatrisen (Guds tanke) fjerner skadede filer (synd), men gjør det ikke Gud til et ufullkommen vesen, det vil si en ond dommer, fra vårt perspektiv. Med andre ord: fra et 3. dimensjonalt, menneskelig, filosofisk perspektiv: «Er Gud, og djevelen to sider av samme sak mynt?» Fordi Gud valgte å skape, Satan Lucifer’s Kjerub valgte å falle, men jeg (mennesket) valgte aldri å bli født, bli født og dømt mellom en dømmende Gud og en fordømt djevel? Kristiansands øverste frimurer, idioten, fortalte meg en gang at Gud og Satan var to sider av samme mynt. Ja, men nei; bare fra ett tre-dimensjonalt perspektiv. Jeg har allerede løst ondskapens problem, men la oss undersøke det nærmere. Hvordan kan vår reise til oppstandelsen bli lettere?

FORDI GUD SÅ ELSKET VERDEN AT HAN GAV SIN SØNN SÅ DEN SOM TROR PÅ HAN, BLIR FRELST! Johannes 3:16. Tro meg, Jesus var i hvert fall like opplyst som meg.

Gud dro til jorden som Jesus, ble lav som menneske, for å vise at han var et perfekt vesen ved å felle dom over seg selv (ta dom for dine synder) som et svakt menneske, og viste også at en ikke-polarisert eksistens (bare av godt ) var mulig, gjennom Jesus som bare var god, og derav perfeksjonerte Gud som ren godhet og gjorde Gud til en perfekt dommer (fordi han også dømte seg selv, hvis ikke Gud hadde bevist seg gjennom Jesus og også dømt seg selv hadde Gud ikke vært fult menneske og hadde ikke hatt noen hellig rett til å dømme oss) Pga Jesus er Gud dessuten en hellig Gud.

Leksjon 19: Fordi Jesus viste oss at vi mennesker virkelig har potensialet til å leve ikke-polarisert slik Gud hadde tenkt seg med denne jorden/skolen, noe som gjorde Jesus til fullstendig Gud / god. Halleluja! Og i dag: Millioner av kristne vitner om at Jesus var Guds sønn gjennom mirakler og nær-død-opplevelser (NDE).

Jesus viste således at de svakeste kan være de sterkeste, og snudde hodet på lovene, måtene og visdommen i denne ¨ Satans verden ¨ og viste at himmelens veier og visdom er dårskap i øynene til de kloke på jorden, de som i dag tror på ¨survival of the fittest¨. Ja, alle har uendelig verdi, men ikke lik verdi. Og Jesus er så vakkert opplyst. For du må se både hans «liknelse om talentene» og bergprekenen samtidig: De saktmodige skal arve jorden, og styrken på armen din er den lengden den kan hjelpe de svake på.¨ Halleluja for en Gud! Du må virkelig gi livet ditt til Kristus, du vil føle å elske fred du aldri visste eksisterte: Det er en himmel og en Gud som ELSKER deg, og det var en annen hensikt med Kristi korsritual, som døde for våre synder: Gud er 1. rettferdig dommer, 2 hellig og 3 helt kjærlig. Det får meg til å gråte! Og det skal mye til. Jeg undersøkte Kristendommen, og den er sann, sett i betraktning av 1ste århundres mystiske grunnkunnskap, som gjenoppdages i mine bøker, GRRRRR serien. Gud er ekte og ga sin enbårne sønn til å dø for dine synder!

Aldri skille hellighet fra ånd!

Zoroastrierne, de opprinnelige Abrahams-religionene, hinduer, amerikanske indianere og polynesere blant utallige andre (inkludert de fleste hedenske kulturer) så på Gud som den store ånd. Alt. Etheren. Det er det Gud er for oss, fanget i sin skapelse. Kraften, eteren, kilden. Jødene har et begrep om Shekinah og gnister av lys fanget i materialet, som er: Du. Du er en del av Gud, i jødedommen. Praksisen med å forløse disse hellige gnistene kalles tikkun olam.

De kristne kaller Kilde / Gud for den hellige ånd, som er delt i to, hellighet og ånd, og gjennom åndelige mester Jesus, nå gjenforent, for det vil si, og her er hemmeligheten; verden både 1 utover denne verden og 2 i denne verden. Som avslørt i det helligste og mest hemmelige navnet for Gud: Ehyeh Asher (ah) Ehyeh, for de med størst forståelse: Jeg er inne i det som er.

1 Hellighet (lys) er Gud / kilde som ikke er fra denne verden. 2 Ånd (kjærlighet) er det guddommelige feminine. Opprettelse. Akasha. Shekinah. Sophia. Moder jord. Liv.

Sammen har vi 1 Hellige 2 Ånd av 1 Lys/Sannhet/Hellighet og 2 Kjærlighet. Gud er sannhetens Gud, amen? Den hellige ånd er også bibelsk symbolisert av 7 branner (syv lysestaker/Menorah) som brenner foran Guds trone. Dette er de syv erkeenglene, planeter eller medskapere hvis du vil, som synger den himmelske sangen eller kildefeltvibrasjonene. Gud er hellig entall, men også hellig i ALT. Ånden er ikke en kristen oppfinnelse. Grekerne trodde for eksempel på ¨Ether¨. Men det som ikke er hellig, vil kildefeltet (Gud) skille seg fra. Dette er den evige religionen, den buddhistiske Judeo-Kristendommen, og de guddommelige tre: Gud Faderen (f.eks. YHWH eller Ahura Mazda), Frelserens messias inkarnasjon av Gud (f.eks. Jesus Kristus / Solen) som baner veien til flukt mot himmelen og Den hellige ånd, shekinah, som vi dekket tidligere. Likevel, uansett hvordan du sier det, er disse tre alltid ett og det samme, hvordan du enn vender på den guddommelige loven.

Angående den Hellige Ånd, for din beskyttelse:

  • Lys er metafysisk hellig / rent: Loven bestemmer IKKE filosofisk om glede og lykke; mennesker av lys og barn av kjærlighet er ¨ metafysisk bra ¨, fordi glede kan være uhellig og grusom, altså «synd» utenfor skaperens vilje. Kjærlighet er også hellig: La alltid loven forklare seg selv. En førført gnostisk Sabbataisk telemitt spør seg: Hvorfor er det ikke slik at alle livgivende lykksalige gleder er himmelske? Er ikke disse gleder av høyere eteriske ånder? Svar: Nei, pga Moselovens blodspakt og Jesu blodspakt på korset, som er verdenstreets dom over sjeler etter Guds dom. Båndtvang er nødvendig. Smerte og tap av ego er en naturlig del av livet for å få visdom (Pleroma i Gnostisismen) og stige opp, f.eks. ¨ lys / ild BRENNER. ¨ Det er en rensing nødvendig for oppstigning, noe man ser i alle religioner, best illustrert i Jesu eksempel. Enkelthen: Man må ikke bli animalistisk og leve i de nedre chakraer. Og selv da skal du dømmes etter moseloven.
  • Jesus og absolutt hellighet må aldri skilles. Jesus er vår mest elskede ¨åndsguide ¨ for å bruke det presise uttrykket. Det er mange guddommer som hevder å være Jesus, og flere kommer. Jesus gjør dette helt klart i Bibelen, at Han og Faderen (Brahman) er ett.
  • Og nå for den viktigste leksjonen for oppstigning og helsefylde: Hellighet (Lys) og Ånd (Kjærlighet) MÅ ALDRI skilles i din vilje, som jeg sa tidligere. Ikke gå imot din samvittighet og selvoppriktighet. Det er SÅ mange kristne jeg kjenner som bærer EN STOR tilstedeværelse av Ånd / Kjærlighet / Shekinah. For ikke å nevne jøder, og muslimer også. Ånd er for alle. En kristen kan fylles med ÅND, med RØD-chakra FIRE rett fra Shakinahen. Men det betyr ikke at det er HELLIG ånd. Dette er veldig viktig. Symptomer på Åndens HELLIGHET er en høyere-dimensjonal, oppløftende hellig ¨ hvit-gyllen eller rosa aurisk vibrasjon¨ med enorm eterisk styrke, eksemplifisert i Guds person som Fader, den sterke mannlige seksuelle styrke kannelert til jobb, gode gjerninger og god karma, ett godt livs gledelige latter, illustrert i en opplyst, hellig eldre vismann som blir barnslig i møte med Gud og klarer å danse rundt fremfor sin skapergud som ett elsket barn, viss om hans himmelske gjenfødelse. Hallelujah. Vår forløsning er nær.